Dette vil hyttekjøperne ha

Hyttekjøpere vet akkurat hvordan de vil ha det. Disse kravene vil de fleste ha oppfylt.

Foto: Scanpix
Reiseliv

En undersøkelse utført for Eiendomsmegler Vest viser at nesten halvparten av dem som har planer om å kjøpe fritidsbolig i løpet av 2012, vil ha under to timer reisetid til hytta. Undersøkelsen er gjort på VestlandetBil helt fram - De siste ti årene har vi sett en stadig sterkere tendens til at folk vil ha kortere reiseavstand når de skal på hytta. Dessuten stiller veldig mange krav om at de må få bilen helt inn på tunet, sier eiendomsmegler og regiondirektør i Eiendomsmegler Vest, Magne Storheim.Han har drevet eiendomsmegling i 25 år, og fulgt med på hvordan trendene har forandret seg. Han har kontor i Knarvik nord for Bergen, og en stor del av eiendommene som formidles er fritidsboliger ved eller i nærheten av sjø.Kamp om tiden - Vi ser at svært mange vil ha en eiendom som ligger maksimalt en times kjøring fra Bergen. Hvis avstanden er to timer, blir det en annen kjøpergruppe, sier Storheim- Hva tror du endringene skyldes?- Det er vel kampen om tiden. Det moderne samfunn krever stadig mer av oss, og tid er mangelvare.Storheim sier at kjøperne tidligere aksepterte en litt kronglete tilkomst dersom fritidsboligen lå litt isolert til.- Mange syntes det var greit både å bruke båt og gå et stykke. Nå er inntrykket at slike eiendommer faller litt utenfor. Salget tar gjerne lengre tid. Men hvis fritidsboligen har kvaliteter som er unike i markedet, som flott utsikt eller strandlinje, så vil eiendommen likevel vinne fram. Da lever den sitt eget liv, sier Storheim.Under to timer Undersøkelsen som er gjort av Respons Analyse viser at 2 prosent av de spurte i vestlandsfylkene har planer om å kjøpe fritidsbolig ved sjøen mens 1 prosent vurderer å kjøpe fritidsbolig på fjellet i år.Blant dem som har planer om å kjøpe fritidsbolig, er det til sammen 46 prosent som sier at den bør ligge innenfor to timers reisetid. 22 prosent av dem synes en times tur får holde. 45 prosent kan godta 2 - 3 timer eller lengre reisetid. Kjøperne kan godta noe lengre reisetid til en hytte på fjellet enn en ved sjøen.De som planlegger å kjøpe fritidsbolig er også spurt om hvor mye de er villige til å betale. 40 prosent kan betale inntil 2 millioner kroner mens 24 prosent av dem som planlegger kjøp av fritidsbolig vil gå opp til 3 millioner kroner eller mer.

Nyheter
Næringsliv