Høy hyttestandard gir dyrere skader

Mange nordmenn vil ha vann, strøm og mer komfort på hytta. Det har bidratt til at erstatningene etter hytteskader er doblet på et drøyt tiår.

Giganthytta på Geilo er solgt for 35 millioner kroner. Foto: Pål Harald Uthus/Eiendomsmegler 1.

Forsikringsutbetalinger etter hytteskader er godt og vel doblet, fra 270 millioner kroner i år 2000 til 625 millioner i 2013, viser statistikk fra Finans Norge.Den viktigste grunnen er bedre standard og økt komfort på hyttene, mener skadeleder Anne Stine Eger Mollestad i DNB Skadeforsikring. Det fører til flere skader, samt at skadene blir mer omfattende når det først skjer uhell.Det er en langt brattere økning i utbetalinger for hytteskader enn for skader i bolighus, sier hun til NTB.Vannskader- Den klart største økningen i forsikringsutbetalinger skyldes vannskader. Moderne hytter har ofte innlagt vann og flislagt bad. Mange oppgraderer hytta med moderne fasiliteter. Når uhellet er ute blir kostnadene store, sier Eger Mollestad.Utbetalingene etter vannskader skjøt kraftig i været i perioden 2009-2011, da det var lange perioder med sprengfrost. Men også om vi ser bort fra slike ekstremår, har utbetalingene økt kraftig. De ble nesten femdoblet fra 2000 til 2013.Det viktigste for å forebygge vannskader er å ha nok varme der rørledningene går, og å stenge stoppekrana når man forlater hytta.- Folk må huske at hytta står uten tilsyn i perioder, og at risikoen for frostskader og strømbrudd er større enn i boligen.Villa til fjellsOgså utbetalingene etter brannskader er mer enn doblet på drøyt ti år. Antall branner har holdt seg forholdsvis jevnt, de økte utbetalingene skyldes at hyttene er blitt dyrere.- Vi har fått flere villaer til fjells. Dermed blir også utbetalingene større om det først brenner.Men statistikken viser også en betydelig nedgang i tallet på hytteinnbrudd.- Tidligere var det et problem med hytteraid, men det har vi sett mindre til de siste årene. I tillegg kan det virke som om hytteeiere er blitt bedre til å sikre hyttene sine, sier Eger Mollestad.RettstvisterDerimot har utbetalingene til rettstvister økt. Det skjer gjerne når hyttegrender fortettes.- Vi får flere nabokrangler og konflikter om utsyn, kjøreveier og lignende. I tillegg ser vi at det er en del useriøse aktører i bransjen som fører til saker mot utbyggere, sier Eger Mollestad.Den kraftige økningen i forsikringsutbetalinger vil gjenspeiles i forsikringspremien, sier hun.- Tradisjonelt har hytteforsikring vært gunstig, på grunn av nøktern standard og størrelse. Om hyttene blir mer som en villa blir spørsmålet om forsikringspremien blir på nivå med en villaforsikring, sier Eger Mollestad til NTB. (©NTB)