Tall fra SSB viser at byggekostnadene for boliger steg 0,3 prosent fra desember til januar. Arbeidskraftskostnadene var flate, mens materialkostnadene løftet seg 0,6 prosent.Kostnadsøkningen var 0,3 prosent for eneboliger av tre og 0,2 prosent for boligblokker.Fra januar i fjor til januar i år steg byggekostnadene for boliger med 2,1 prosent, mens arbeidskrafts- og materialkostnader økte hhv. 1,8 og 2,6 prosent i samme periode.Kostnadene for eneboliger av tre steg 2,2 prosent, og for boligblokker 1,9 prosent. Materialkostnadene steg hhv. 2,8 og 2,5 prosent for de to boligtypene siste året.