7200.000.000.000 dollar, altså 7.200 milliarder dollar, tilsvarende 60.336 milliarder kroner. Det er beløpet reiselivs- og turistindustrien bidro med til det globale bruttonasjonalproduktet (BNP) i fjor. Det viser den årlige Economic Impact-rapporten fra World Travel & Tourism Council. Det ble skapt 7,2 millioner nye jobber i næringen i fjor. I alt 184 land og 24 regioner omfattes av rapporten.- Til tross for usikkerhet i verdensøkonomien og konkrete utfordringer innen reiseliv og og turisme fjor, vokste sektoren med 3,7 prosent, noe som bidro til totalt 9,8 prosent av den globale BNP, sier sjefen for World Travel & Tourism Council, David Scowsill, i en melding. Det finnes nå totalt 284 millioner arbeidsplasser i denne sektoren. 1 av 11 arbeidsplasser globalt er nå innen reiseliv og turisme.Blant landene som opplever ekstra stor vekst innen reiseliv og turisme finner vi Island, Japan, Mexico, New Zealand, Qatar, Saudi-Arabia, Thailand og Uganda.Veksten i sektoren stimuleres av en verdensomspennende økning i middelklassend inntekt, en aldrende befolkning, som har en tendens til å reise mer, samt en sterkere sammenkobling mellom regioner, noe som gjør reiser mer tilgjengelig og rimeligere.I 2016 ventes det at sektorens bidrag til BNP vil vokse med 3,5 prosent, som for 6. år på rad vil være mer enn den generelle økonomiske veksten.Det slås fast at sikkerhetbekymringer, grensepolitikk, oljepriser, styrken av den amerikanske dollaren i forhold til andre valutaer, samt andre makroøkonomiske forhold fortsatt vil påvirke reisetrender i 2016 og fremover.