Den nedslående konklusjonen kommer fra forskere ved Universitety of Hawaii i Manoa, som studerte bakterieinnholdet i sanden og i vannet ved flere sandstrender på Hawaii, skriver .Konklusjonen i studien er motsatt av den populære oppfatningen om at badevann er mer skittent enn selve stranden, på grunn av ekskrementer og forurensning.Faktorer som fuktighet og mangel på lys pekes på som årsak til at bakteriene trives godt i sanden.