Totalt 4.472.058 passasjerer reiste over Avinors lufthavner i mai. Dette er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.Samtidig gikk antall flybevegelser ned med nær to prosent. Passasjertrafikken innenlands økte med 2,6 prosent, samme økning hadde også utlandstrafikken.Blant de største lufthavnene var passasjerveksten sterkest på Oslo Lufthavn og Bodø lufthavn, med vekst på henholdsvis 5,7 prosent og 5,4 prosent.I Trondheim økte trafikken med 2,5 prosent, Bergen lufthavn Flesland hadde en marginal nedgang på 0,3 prosent. I Stavanger fortsetter nedgangen i antall passasjerer, ned 5,6 prosent sammenlignet med mai i fjor.Flyselskapene som bidro med sterkest vekst i mai var SAS og Norwegian, som økte med omlag 90.000 passasjerer hver på Avinors lufthavner.Ny rekordDet var spesielt stor utfart i forbindelse med pinse og 17. mai.- Fredag 13. mai satte Avinor ny rekord ved å passere 200.000 passasjerer på én dag for første gang, forteller direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.Blant de største markedene økte trafikken mest til Danmark (10 prosent), Sverige (9 prosent) og Spania (7 prosent), mens Tyskland (-7 prosent) og Storbritannia (-4 prosent) hadde en tilbakegang.