Boom i lakseelvene

De fleste norske lakseelvene melder om kraftig vekst i fangsten av storlaks i sommer. Dermed ser veksten fra i fjor ut til å fortsette.

Reiseliv

I 2015 ble det tatt 21 prosent mer laks i de norske elvene enn året før. Hittil i år melder flere elver om en vekst på 30 til 50 prosent sammenlignet med i fjor, skriver Nationen.I Finnmark og på Østlandet meldes det om flere elver der den samlede fangsten fra i fjor allerede er overgått. Numedalslågen ligger an til å få sin beste sesong på 15 år.– Vi har ved månedsskiftet juli/august i år fisket 15 tonn mot 10 tonn på samme tid i fjor, altså bortimot 50 prosent økning. Vi må tilbake til 2002 for å finne en like god sesong som årets ser ut til å bli, sier leder Asle Granerud i Numedalslågen forvaltningslag. Han sier gytebestanden ligger an til å ende på 160 prosent av det fastsatte målet.Også på Sørlandet, i Sogn og Fjordane, Trøndelag og Nordland er det betydelig vekst i fangsten i flere vassdrag. I Hordaland er det derimot flere elver der fangsten er mindre enn i fjor.I fjor ble det fisket totalt 195.000 laks, sjøørret og sjørøye i de norske elvene, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

laksefiske
fiskeelver
Nyheter
Reiseliv