Sammenliknet med fjoråret, gikk antall reisende på Avinors lufthavner i august opp med 1,7 prosent. Utlandstrafikken økte med 1,6 prosent, mens innlandstrafikken økte med 2,2 prosent. Totalt reiste 4.643.236 passasjerer over Avinors lufthavner i august.Trafikken på Oslo lufthavn steg med fem prosent totalt, fordelt på 6,1 innenlands og 3,4 utenlands. Antall passasjerer på alle de 12 største innenlandsrutene øker.- Vi ser at Oslo Lufthavn blir et stadig viktigere knutepunkt for flytrafikken til og fra Norge. Veksten på rutene til Nord-Norge fortsetter slik den har gjort de siste månedene, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.Det er særlig vekst på rutene til Tromsø (11,4 prosent) og Bodø (11,3 prosent). Veksten på rutene fra Oslo Lufthavn gjenspeiles også i den generelle veksten på de to flyplassene som hadde en vekst på henholdsvis 8,8 prosent og 6,2 prosent.