- Flere bruker pengene sine på å reise

Nærmere én av tre vil bruke mer penger på reiser.

Foto: Scanpix
Reiseliv

Det viser en gallupundersøkelse som TNS Gallup har gjennomført blant 1114 nordmenn over 18 år på oppdrag for NHO Reiseliv. Fire av fem svarer at de tror de kommer til å bruke like mye eller mer på ferie- og fritidsreiser det neste året. 30 prosent tror de kommer til å bruke mer, mens 48 prosent oppgir at forbruket vil være det samme som nå. 20 prosent tror de vil bruke mindre penger på reiser framover (tallene er justert for vet ikke).– Vi ser en trend der flere prioriterer å bruke pengene sine på å reise. Vi reiser mer, men tar kortere ferier, ofte i kombinasjon med jobb. Det har også blitt populært å gi bort en opplevelse eller reise i gave framfor en ting, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold, ifølge en pressemelding.Undersøkelsen bekrefter Statistisk sentralbyrås ferske prognose for norsk økonomi som viser at det er nordmenns tjenestekonsum som hovedsakelig har bidratt til å holde veksten oppe gjennom fjoråret og så langt i 2016, ikke varekonsum.– Jeg tror det er mange som ikke ønsker seg noe, fordi de kan kjøpe seg det de trenger til enhver tid. I en hektisk hverdag har tid med venner og familie blitt et knapphetsgode. Jeg tror det er en av de viktigste grunnene til at flere prioriterer reiser og opplevelser, sier Krohn Devold.  

reise
Ferie
livsstil
Nyheter
Reiseliv