Pilotene i tre skandinaviske pilotforeninger har sendt ut et første varsel om plassfratredelse til SAS, etter at forhandlingene mellom partene har gått i stå. Danske og norske SAS-piloter organisert i de tre skandinaviske foreningene Dansk Pilotforening (DPF), Norske SAS-flygeres Forening (NSF) og SAS Norge Pilotforening (SNF) sendte varselet fredag 25. august, skriver det danske bransjemediet .Ifølge nettsiden kommer streiketrusselen etter at forhandlingene om en ny arbeidsavtale for pilotene har vært fastlåst lenge.–Det har overhodet ikke vært utsikt til fremdrift i forhandlingene over sommeren – tvert imot har SAS gang på gang benyttet seg av sin tolkningsrett i forhold til gjeldende avtale til pilotenes ulempe, heter det i et medlemsskriv som Check-In.dk har fått tak i.Ifølge Ritzau betyr streikevarselet for DPFs vedkommende at en konflikt tidligst vil kunne tre i kraft fra midnatt 11. september.