Det nye tiltaket er en enighet mellom kommunen, Bergen reiselivslag og Bergen og Omland havnevesen.– Vårt felles mål er at Bergen også i fremtiden skal være en attraktiv by for cruiseturister, andre turister, og bergenserne selv. Da må vi sørge for at cruisetrafikken holdes på et håndterbart nivå uten de store opphopingene, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.Passasjertaket vil gjelde for alle nye bookinger. Anløp av cruiseskip bookes opp til flere år fram i tid, så endringene vil ikke tre i kraft før 2020.– Et tak på antall skip og passasjerer vil både gi bedre luft og mindre trengsel i byen. Med dette viser Bergen seg som en fremtidsrettet og visjonær by, sier Bergen og Omland havnevesens styreleder Jan Erik Kjerpeseth.(©NTB)