SAS-avtale med Avinor gir store besparelser

SAS og Avinor har inngått en intensjonsavtale som gir flyselskapet årlige innsparinger på over 100 millioner kroner.

SAS og Avinor har ifølge DN inngått en intensjonsavtale om hvordan partene skal samarbeide for å bidra til mer trafikk frem mot 2022.Etter det avisen forstår, står det i intensjonsavtalen at flere tiltak fra Avinor skal gi et «tresifret millionbeløp» i totale innsparinger årlig for SAS. Det dreier seg om lavere avgifter og lavere kostnader knyttet til operasjonen ved flyplassene.– Norge er verdensledende i antall flyreiser pr. innbygger, og den veksten vil vi selvsagt ta del i, sier SAS’ konsernsjef Rickard Gustafson.SAS har ifølge DN øke trafikken ved norske flyplasser med 20 prosent årlig innen fire år.