Gjett hvor mange av togene som er i rute!

NSB Flirt. NTB Scanpix / NTB Scanpix

Punktligheten for alle persontog endte på 91 prosent i 2017, til tross for en turbulent høst.

– Jernbanen har de siste årene hatt en solid utvikling og jeg er glad for at trenden fortsetter, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.Med punktlighetstallet for 2017 videreføres en positiv trend som har vart siden 2011. Samtidig har det vært en økning i antall avganger og passasjerer, ifølge Bane Nor.– Størst forbedring i punktlighet er det for rushtidstogene i Oslo og avgangspunktligheten fra Alnabru godsterminal. Tallene viser at den økte vedlikeholdsinnsatsen har gitt et mer punktlig togtilbud, sier Hansen.I Oslo-området har det siden 2009 blitt brukt cirka 2,5 milliarder kroner på oppgradering og fornyelse av tekniske anlegg i Lysaker, Oslo og Etterstad.(©NTB)