SAS vil ikke dele bonussaldo med Skatteetaten

– SAS har et forhold til hver enkelt kunde. Hvorfor skal vi dele informasjon om poengsaldo med myndighetene?

Reiseliv

SAS vil ikke dele detaljer om flybonuskundene med arbeidsgivere eller skattemyndighetene, skriver DN.Nordmenn har allerede plikt til å melde inn poeng fra lojalitetsprogram som er opptjent gjennom jobb til skattemyndighetene, men få gjør det. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett fremgår det at  bedriftene fra nyttår skal pålegges å samle inn informasjon om poeng fra de ansatte og rapportere videre til myndighetene.– Vi følger gjeldende lover og rettspraksis i slike saker. I dag er det ingen rettspraksis på rapportering av opptjente bonuspoeng, og vi stiller spørsmål ved hvordan man praktisk skal hente opplysninger om poeng som er opptjent både privat og på jobbreiser, sier finansdirektør Torbjørn M. Wist i SAS til DN.Konsernsjef Rickard Gustafson mener det er uaktuelt å dele poengsaldo med arbeidsgivere eller skattemyndighetene.– SAS har et forhold til hver enkelt kunde. Hvorfor skal vi dele informasjon om poengsaldo med myndighetene? spør han.Skatteetaten avstår fra å kommentere siden saken er til behandling i revidert nasjonalbudsjett.Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet sier følgende i en e-post til DN:«Flyselskapene får ikke noen økt rapporteringsplikt med regjeringens forslag. Bruk av slike bonuspoeng er skattepliktig i dag. Forslaget er at arbeidsgiver må rapportere, og da må flyselskapene ha systemer for å informere sine kunder om opptjening og bruk av bonus. Det forutsetter jeg at de har.»

sas
Nyheter
Reiseliv