Vekst i flytrafikken

Ivan Kverme

Antall passasjerer på norske flyplasser fortsatte å øke i andre kvartal. 15,2 millioner passasjerer lettet eller landet på norske flyplasser i perioden.

Trafikktall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en økning på 3,2 prosent fra samme kvartal året før. 2018-tallet er 6 prosent høyere enn tallet for andre kvartal fem år tidligere.En telling av antall passasjerer ved avgang viser at 4,4 millioner tok av med innenriksfly i løpet av månedene mai til juli. Det er 2,8 prosent flere enn for et år siden. På utenriksflygninger var tallet 5,3 millioner, en økning på 3,6 prosent det siste året.Det var 67.163 flybevegelser innenlands og 54.397 utenlands i løpet av kvartalet. Antall innenlandsflygninger har stått på stedet hvil siden i fjor, mens det har blitt 4,5 prosent flere utenlandsflygninger. Begge tallene er rundt 7,5 prosent lavere enn for fem år siden.(©NTB)