Slik takler vi jetlag

- Jetlag kan være vanskelig å takle, og mange har opplevd enten å våkne grytidlig og ikke klare å sovne igjen, eller ha problemer med å holde seg våkne når ettermiddagen kommer, sier Ellen Wolff Andresen, Markeds - og Administrasjonssjef i Ticket Feriereiser.Omtrent halvparten, 51 prosent, opplever at de påvirkes av jetlag, mens 38 prosent sier at de aldri påvirkes av jetlag.Slik takler vi jetlag: 

  • Jeg forsøker å omstille meg så raskt som mulig når jeg kommer frem til reisemålet (legger meg/står opp i rimelig tid etc) - 73 prosent
  • Jeg har problemer med å omstille meg, det er bare å holde ut - 16 prosent
  • Jeg forsøker å stille om tiden allerede før avreise for raskere å kunne tilpasse meg den nye tiden - 4 prosent
  • Jeg bruker hjelpemidler som melatonin/koffeintabletter for å hjelpe kroppen i gang - 3 prosent.
  • Påvirkes på annen måte enn over - 3 prosent
  • Jeg påvirkes ikke av jetlag - 38 prosent
  • Usikker/vet ikke - 11 prosent
Kilde: Tickets Kantar Kantar Sifoundersøkelse, riksrepresentativt utvalg