Viltsafari ny turisttrend i Norge?

Gaupe (Felix Felix) med unger . Foto: Espen Forsberg / SCANPIX

Norske reiselivseksperter tror viltsafari kan bli ny turisttrend i Norge.

Reiselivseksperter har ifølge Dagsavisen rangert et tjuetall naturbaserte reiselivstrender ut fra hva som vil slå an de nærmeste ti årene som store, nye trender. På førsteplass havner viltsafari og det å se på ville dyr. På plassene bak følger sykling, naturfotografering, fotturer og kategorien ski touring/alpine touring/randonee.Professor Peter Fredman ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er prosjektleder for BIOTOUR. Det er et fireårig, tverrfaglig forskningsprosjekt som utforsker mulighetene for videreutvikling av naturbasert reiseliv i Norge.Han slutter seg til WWF Verdens naturfond og SV, som tidligere har uttalt at det bør satses mer på rovdyrturisme i Norge. 19. februar arrangeres det et seminar om dette på Stortinget.– Det trengs veldig god planlegging i samarbeid med dem som forvalter ville dyr i Norge, og turistene må også informeres godt, slik at de vet hvordan de skal opptre i møte med for eksempel moskus, sier Fredman, men understreker at det må skje på en bærekraftig måte uten at man forstyrrer de ville dyrene.(©NTB)