16 populære turiststier får milliontilskudd

Miljødirektoratet gir 11,5 millioner kroner til populære norske turiststier. – Dette gir økt lokal verdiskaping uten å ødelegge naturen, sier Ola Elvestuen.

Tilskuddet gjennom ordningen Nasjonale turiststier går til blant annet tilrettelegging og til å gjøre stiene i stand til å ta imot flere turister i norsk natur.16 av 22 søkere får tilskudd, og fem av stiene får tilskudd for første gang. Blant søkerne som får tilskudd, er Fjellheisen i Tromsø, Nigardsbreen i Luster og Midsundtrappene i Møre og Romsdal. Samtidig får kjente nasjonale ikoner som Besseggen, Gaustatoppen og Preikestolen også støtte.Aller mest støtte får Reinebingen i Moskenes kommune i Nordland, der kommunen får 2 millioner kroner til tilrettelegging av stien og infrastruktur.Økt verdiskapingØkende turisme på kjente norske turistmål de siste årene har ført med seg slitasje, forsøpling og et voksende antall redningsoppdrag.– Vi vil ta imot den økende mengden turister i norsk natur uten at det fører til slitasje, forsøpling og redningsaksjoner. Dette må skje gjennom helhetlig og langsiktig planlegging, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).Han mener tilskuddet til turiststiene bidrar til økt lokal verdiskaping uten at naturen blir ødelagt av turister som kommer for å oppleve den.Vil ha bedre planleggingMålet med tildelingene er at enda flere turmål skal komme i gang med en helhetlig planlegging av turiststiene.Flere av turiststiene som får støtte i år, blant annet Gaustatoppen, Kjerag og Skagsvolsa, får støtte til å arbeide med nettopp dette.Ordningen Nasjonale turiststier som ledes av Miljødirektoratet, gir ikke støtte til driftsoppgaver, og den krever at søkerne bidrar med minimum 50 prosent egeninnsats i tiltakene, enten i form av penger eller arbeidsinnsats.De som har fått tilskudd, er blant annet reiseselskaper, kommuner og fylkeskommuner.(©NTB)