Ving økte reisegarantien med 66 millioner

Etter år med kutt, har Ving siden i fjor høst økt sin reisegaranti, som utløses ved en konkurs, kraftig. Nå er den på 425 millioner kroner.

KONKURS: Thomas Cook-flyene står på bakken ved flyplassen i Manchester. Foto: NTB Scanpix
Reiseliv

Om en norsk reisearrangør går konkurs, skal forpliktelsene selskapet har overfor de som er på reise på konkurstidspunktet og alle kunder som har bestilt reiser for tiden fremover, dekkes av en reisegaranti.

Den garantien må selskapet selv finansiere, enten ved at man setter av penger på en sperret konto eller at man kjøper en bankgaranti eller forsikring.

HAR RYDDEJOBBEN: Daglig leder i Reisegarantifondet Aki Johannes Viitala. Foto: Advokatfirmaet Nova

Når et selskap går over ende eller innser at de ikke kan dekke sine forpliktelser overfor kundene, får Reisegarantifondet jobben med å rydde opp. Arbeidet finansieres av reisegarantien.

Garantikutt på 50 mill.

Siden 2016 har Ving redusert sin lovpålagte reisegaranti med til sammen 50 millioner kroner.

Det til tross for at antall Ving-kunder har økt fra 377.000 til 403.000 siste tre år, og kundenes snittinnbetalinger for reiser har økt med omtrent 500 kroner.

Ved utgangen av september i fjor var Vings bankgaranti på 359 millioner kroner. Siden den gang er det blitt kjent at Vings eier, britiske Thomas Cook, har slitt voldsomt økonomisk. Selskapets kreditter er strupet kraftig.

Gjelden har vært høy, salget av reiser har gått ned, samtidig som kostnadene har økt, blant annet oljeprisen. Det er en god blanding ingredienser for en giftig cocktail, som endte med konkurs i går.

Ving økte garantien

Om det er årsaken til at Ving har tatt grep og kjøpt en større bankgaranti, er uvisst, men større er den blitt, etter år med kutt.

– For øyeblikket er reisegarantien på 425 millioner kroner, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving til Finansavisen.

Det er 18 prosent eller 66 millioner mer enn for ett år siden.

I fjor betalte Ving 12,3 millioner kroner for garantien, og med den økte premien er trolig Vings kostnad for i år et sted mellom 17 og 20 millioner kroner.

Ingen i Vings ledelse kunne svare på spørsmål i går, da de var opptatt i møter. Det må fattes en avgjørelse om selskapet skal begjære oppbud, finne en kjøper eller om man på et eller annet vis kan komme seg ut av knipen.

Taksameteret løper løpsk

Foreløpig er det uklart hva det vil koste Ving å rydde opp i kaoset som har oppstått etter konkursen i Thomas Cook.

Det som er sikkert er at de rundt 9.000 kundene som nå befinner seg utenfor Norges grenser må komme seg hjem på et vis, noe Ving betaler og Reisegarantifondet organiserer. Hva summen for dette vil være er uklart. 

Om kostnaden i snitt er på 5.000 kroner pr. reisende, så vil bankgarantien raskt reduseres med 45 millioner kroner. Trolig kan summen bli langt høyere enn det.

Om kort tid er det vinterferie i Norge. Hvor mange Ving skulle sende av gårde til varmere strøk er ukjent, men kilder Finansavisen har snakket med antyder rundt 15.000 kunder. 

Disse har krav på å få refundert sine utgifter. Legger man Vings snittinntekt per kunde i fjor til grunn, som var 8.500 kroner, beløper det seg til 127 millioner. Den summen som utgjør flyavgifter i Norge, har man krav på å få tilbake fra Avinor.

Må bestille nye ferie

Ving opplyser selv at de har solgt 85.000 reiser for de kommende 12 månedene. I dette tallet ligger også de som skal på vinterferie. Ving krever et depositum på mellom 2.000 og 4.000 kroner for reiser som finner sted mer enn 35 dager frem i tid. 

Tar man utgangspunkt at disse tallene, gjelder det rundt 60.000 reiser. Legger man minste depositumsum til grunn, så utgjør det rundt 120 millioner kroner.

Med andre ord nærmer regningen seg fort 300 millioner kroner i bare rene tilbakebetalinger. 

Nå har noen kunder betalt med kredittkort, og de vil kunne få pengene sine fra kortselskapet. Andre er prisgitt Reisegarantifondet og garantien som Ving har kjøpt.

Henter inn tidligere sjef

Daglig leder i Reisegarantifondet er advokat Aki Johannes Viitala i Advokatfirmaet Nova. Han er den som nå skal rydde opp. Han begynte i stillingen 1. mai i år, og må nå hanskes med en mulig konkurs i Norges største charterselskap.

Finansavisen er kjent med at fondets forrige leder, advokat Signe Eriksen, er bedt om å bistå som rådgiver. 

Hun var i går i Frankrike, men vurderer å reise hjem til Norge for å hjelpe sin etterfølger i jobben.

Fond kan bli tappet

Skulle ikke Vings garanti strekke til, må fondet tappe av sin egen konto. Den er på i overkant av 20 millioner kroner. Er heller ikke den summen nok, vil staten steppe inn og garantere for resten av utbetalingene. Det staten legger ut, må siden tilbakebetales av alle andre reisearrangører som omfattes av Reisegarantifondet. Det vil skje gjennom økte garantiinnbetalinger. Fondet har tidligere uttalt at de bør ha minst 15 millioner kroner på bok.

Om de andre arrangørene må betale deler av Vings regninger, vil det i ytterste konsekvens bety at pakkereiser i Norge kan blir dyrere fremover.