De 10 dyreste charterkonkursene i Norge

De siste 35 årene har Reisegarantifondet hjulpet kunder i 85 konkursrammede reiseselskaper. Flere av eierne ble politianmeldt og rømte Norge da konkursen var et faktum.

Reiseliv

Noen av konkursene har ikke belastet fondet med én krone, fordi garantiene reisearrangøren har stilt har dekket utgiftene, men i mange tilfeller har fondet blitt tappet for midler fordi garantisummene har vært for små.

Den dyreste konkursen så langt i fondets historie kom i 2006 da selskapet Europa Direkte Reisebyrå gikk konkurs.

Rundt 1.000 reisende i Norge, og også noen i Danmark fikk ferien sin ødelagt da reisebyrået på halvannen måned solgte reiser for omtrent seks millioner kroner.

Rømte til Nord-Afrika

Eierne ble anmeldt for bedrageri og forduftet til Algerie, og ble etterlyst av Interpol. I mens måtte Reisegarantifondet rydde opp og ta regningen. Den endte på 5,6 millioner kroner.

Bare 250.000 kroner hadde reisearrangøren betalt inn i garanti før konkursen. Fondet som var på 30 millioner før konkursen, mistet brått rundt 20 prosent av sine midler, som følger av handlingene til daglig leder i Europa Direkte Reisebyrå.

Avlyste julebordene

Nummer to på den lite ærefulle rankinglisten er Islandsferder. Like før jul i 2008 kom skandalen for en dag. Selskapet hadde solgt julebordsreiser til en rekke personer og firmaer. Siden selskapet ikke kunne stille de nødvendige garantier, fikk de beskjed om å kansellere reisene som var planlagt.

Da kundene banket på selskapets dør og krevde penger i refundert, skiftet det like godt navn til Next Tours og styreleder og daglig leder forsvant. De var islendinger, men dro ikke til sagaøyen, men Mallorca. Etterforskning viste at 15 millioner kroner som kundene hadde innbetalt, ble lånt ut til andre selskaper ledelsen eide. Konkursen kostet Reisegarantifondet 4,1 millioner kroner.

Sviende Møller-tap

Like mye måtte fondet dekke da World Travellers gikk konkurs i 2007. Rederfamilien Westfal-Larsen var med på eventyret, sammen med Møller-familien som etter sigende tapte 40 millioner kroner gjennom sitt investeringsselskap Katalysator.

World Travellers tok mål av seg å bli en av de største i norsk reiseliv, men det endte i stedet med konkurs, millionkrav og rettssaker i årene som fulgte.

Jarlsberg Reiser gikk konkurs i 2016, og som mange andre, hadde de stilt en for lav garanti. Dermed måtte fondet bære deler av tapet. Totalt kom regningen på nesten 6,8 millioner, men alt kunne ikke dekkes inn. Dermed måtte Reisegarantifondet bokføre et tap på 3,2 millioner kroner.

Konkursen i Bonus Reiser i 2003 kostet fondet 2,7 millioner kroner, noe som gjør den til den femte mest kostbare konkursen i Reisegarantifondets historie. I dagens kroneverdi utgjør beløpet 3,7 millioner, noe som nesten ville kvalifisert til en tredje plass på dagens rangering.

Totalkostnader på 76 millioner

Av de 85 konkursene hos reisearrangører som Reisegarantifondet har behandlet siden 1984, har 16 av dem ført til at fondet må betale fra sin kasse for å dekke utgiftene til de reisende som er rammet.

Den første registrerte utbetalingen skjedde for 31 år siden etter konkursen i Sun Tours. Siden den gang har fondet samlet sett måtte utbetale 29,4 millioner kroner. Det er i snitt, nesten én million kroner årlig.

Men de totale utbetalingene har vært høyere. 76,4 millioner kroner beløper de seg til. 

Størst regning kom etter konkursen i Express Reiser i 1997. Kostnadene endte på 21 millioner kroner, men alt ble dekket inn av selskapets garanti, og konkursen tappet ikke fondets midler med én krone.

Nok en islending konkurs

Den sjette dyreste konkursen som tappet fondet var Sun Tours i 1988 med 2,4 millioner. Deretter følger konkursen i Pyramidene Tours i 2001. Da ble fondet redusert med 2,3 millioner, mens i 2012 gikk Islandia Travel over ende, noe som kostet 1,5 millioner.

Etter at ABC Reisers var bankerott i 1995, lå det igjen regninger for 1,4 millioner som fondet måtte plukke opp, mens den tiende dyreste konkursen kom i 2007 da Premier Travel måtte stenge dørene. Totalt 765.000 kroner måtte fondet dekke.