Gigantfall for Reisegiganten i fjor

Salget falt 278 millioner kroner og selskapet gikk i minus i fjor. Staben er kuttet og eierne har spyttet penger i kassen for å styrke likviditeten.

INGEN OPPDRIFT I 2018: Hans Christian Birkeland er styreleder og tredje største eier i Reisegiganten, som eier reisebyrået Solfaktor og Restplass.no. I fjor falt salget med nesten 300 millioner kroner. Foto: Solfaktor

Reisegiganten står bak nettbaserte reisebyråer som Solfaktor og Restplass.no, samt litt virksomhet i Sverige.

I fjor endte bruttoomsetningen på 928 millioner kroner. Det var en nedgang på 23 prosent fra 2017, da bruttosalget var på 1,2 milliarder kroner.

Rammet av varm sommer 

Det er flere grunner til nedgangen. 

Økt konkurranse fra utenlandske aktører er en årsak, men også overkapasitet av pakkereiser, noe som igjen fører til lavere oppnådde priser på pakkene Reisegiganten selger.

En svært varm norsk sommer i fjor førte også til at flere ble hjemme i Norge og droppet feriereiser mot sydligere områder.

Mange inntektsstrømmer

Reisegiganten har fire inntektskilder. Selskapet mottar provisjon for salg av flybilletter, hotellrom, leiebiler og reiseforsikring. I tillegg fås provisjon ved videresalg av pakkereiser andre reisearrangører lager.

Reisegiganten har også inntekter fra egne gruppereiser og pakkereiser, samt reklameinntekter på sine svært godt besøkte nettsider. I fjor fikk selskapet inn rundt 11 millioner kroner i annonseinntekter.

Av bruttoomsetningen trekker man fra penger som skal videre til flyselskaper, hoteller, samarbeidende reisearrangører og bilutleieselskaper.

Da sitter man igjen med en nettoinntekt. Den var i fjor på 390 millioner kroner, ned fra 608 millioner året før. Det er et inntektsfall på solide 36 prosent.

Droppet styrehonorar

For å møte dette fallet er det gjennomført flere tiltak for å redusere kostnader. Blant annet er antallet årsverk kuttet fra 41 i 2017 til 34 i fjor.

Styret har droppet sin godtgjørelse, som i 2017 var på nesten 2 millioner kroner, men null i fjor.

Tross kostnadskutt, klarte man ikke å kutte nok får unngå underskudd i fjor. 

Reisegiganten

(Mill. kr)20182017
Inntekter9281.206
Driftsresultat−4,96,8
Resultat før skatt−5,83,7
Årsresultat−5,83,7

Driftsresultatet endte på minus 4,9 millioner og årsresultatet for konsernet ble et tap på 5,8 millioner kroner.

Året før var fasiten av det positive slaget, med 3,7 millioner kroner i pluss på bunnlinjen.

Millionemisjon i år

I løpet av årets har Reisegiganten opplevd en utfordrende likviditetssituasjon, og for å løse den har eierne gjennomført to kontantemisjoner. 

Den siste var i august i år, da selskapet fikk tilført 2 millioner kroner av eierne.

UTE AV DRIFTEN: Jason Eckhoff var med å starte Restplass.no og er største eier i Reisegiganten. Han måtte spytte inn penger i selskapet i år, for å opprettholde sin eierandel på 40 prosent. Foto: Eivind Yggeseth

Ledelsen i reisebyråkonsernet mener likviditeten nå er tilfredsstillende, men de vil ha økt oppmerksomhet på forfalte fordringer for å unngå press på likviditeten i månedene som kommer.

Forventer bedring

Tross nedgang i salget og underskudd i regnskapet, mener styret at resultatene vil bedre seg i år og for årene som kommer.

Største eier i Reisegiganten er forretningsmannen Jason Eckhoff. Han var i flere år selskapets frontfigur, men har nå trukket seg helt ut av den operative delen av selskapet. Han eier i dag 40 prosent. 

Reiselivsveteran Hans Christian Birkeland er styreleder og eier nesten 20 prosent av firmaet. Siste store eier er Rune Sandbakken. Han var en av gründerne, og kontrollerer i dag 32 prosent.