Trygve Tamburstuen har 21 internasjonale selskaper som vil frakte deg til Stockholm på under 3 timer for 700 kroner

Trygve Tamburstuen jobber intenst for ny, privatfinansiert jernbane som skal frakte folk og gods fra Oslo til Stockholm på under tre timer.

LYNRASK: Trygve Tamburstuen vil starte arbeidet for å igangsette bygging av ny jernbane som kan frakte reisende mellom Oslo og Stockholm på mindre enn tre timer. Foto: -
Reiseliv

«Slå svensken», var slagordet til Trygve Tamburstuen da han som president i Norges Friidrettsforbund dro i gang landskamp i friidrett mot Sverige på 1980-tallet. Det endte med braktap. Nå vil Tamburstuen heller samarbeide, og som daglig leder i selskapet Oslo-Stockholm under tre timer er han våpendrager for en privatfinansiert jernbane mellom Oslo og Stockholm som han håper å starte byggingen av i 2024, og som vil være i drift i 2030.

– Det skal finansieres av et konsortium der et selskap skal få konsesjon til å bygge, drifte og finansiere strekningen i 50 år, slik man har gjort i Nordsjøen, sier Trygve Tamburstuen.

Nå tar han til orde for å øke farten i prosjektet slik at byggingen blir en del av de økonomiske insentivene etter coronakrisen.

21 store, internasjonale selskaper har signert intensjonsavtale om å være med på dette
Trygve Tamburstuen

Vil ha «fast track»

– Målet er å være ferdig med en KVU i 2021, sier Tamburstuen som ikke ønsker prosjektet inn i en kø av statlig finansierte samferdselsprosjekter.

– 21 store, internasjonale selskaper har signert intensjonsavtale om å være med på dette. Det vil gi oss impulser om hvordan man bygger mer effektivt. Bare i dag koster det 50 prosent mer å bygge i Norge enn i Sverige selv med sammenlignbar topografi og geologi.

Han hevder at samferdselsminister Knut Arild Hareide har signalisert interesse for å sette ned en ekspertgruppe for å oppfylle planen.

PÅ SKINNER: Slik er jernbanen Oslo-Stockholm tenkt å gå. Foto: Oslo-Stockholm under 3 timer AS

– Dette er et veldig utradisjonelt prosjekt som kan bety mye, og som kan bety mye for å mobilisere bygg- og anleggsbransjen, og for å få hjulene i gang etter coronakrisen, sier Tamburstuen.

Planen er å flytte to tredeler av trafikken Oslo-Stockholm over på tog. Togbilletten blir lavere enn de laveste flyprisene
Trygve Tamburstuen

Billettpris: 700 kroner

Planen er å benytte dagens trasé til Lillestrøm via Romeriksporten. Deretter skal det bygges ny trasé mellom Lillestrøm og Arvika og mellom Kristinehamn og Ørebro. Hele prosjektet er beregnet å koste 55 milliarder svenske kroner, hvorav kostnadene på norsk side utgjør 18 milliarder.

– Planen er å flytte to tredeler av trafikken Oslo-Stockholm over på tog. Togbilletten blir lavere enn de laveste flyprisene. Du reiser Oslo-Stockholm for 700 kroner, sier Tamburstuen.

Bak initiativselskapet står Aurskog Høland kommune, lokale næringsinteresser, Storebrand og Berg-Hansen Reisebyrå.

Etter 50 år skal jernbanen tilfalle Staten.

67 mrd. i nytte for 55 mrd kroner

For et land som måtte ettergi 7,4 milliarder i gjeld til Flytoget etter byggingen av jernbanestrekningen på flatmark fra Oslo til Gardermoen, synes det utopisk med en privatøkonomisk lønnsom jernbane fra Oslo til Stockholm.

– Gardermobanen ble ført frem at Staten alene, og ble vellykket på kort tid. Utfordringene var Romeriksporten som ble dyrere enn forutsatt. Men byggingen tok under syv år. For vår del skal vi bygge på ubebygget mark uten tettbebyggelse eller ekspropriasjoner. Mye vil også gå i tunnel.

– Tunneler er dyrt.

– Det er inkludert i investeringskostnaden på 55 milliarder. SWECO har beregnet den samfunnsøkonomiske nytten til 67 milliarder kroner, men med større nytte på norsk enn svensk side, sier Tamburstuen.

Avstanden mellom Oslo og Stockholm er 40 mil i luftlinje. I dag bruker toget seks timer, hvilket gjør at bare 200.000 personer reiser med tog, mens 1,4 millioner reiser med fly.

trygve tamburstuen
Nyheter
Transport
Reiseliv