Gondoltrøbbel for Voss Resort

Åpningen av ny gondolbane førte til resultatsvikt, men ledelsen er overbevist om at det vil være gull å hente i enden av regnbuen.

RESULTATSVIKT: Voss Resort tjente på kjøp og salg av fritidsboliger, men oppstartskostnadene tilknyttet ny gondol og restaurant påvirket resultatet negativt i 2019. Foto: Marit Hommedal
Reiseliv

Voss Resort har i lang tid vært en vinterbasert virksomhet. I tillegg til å være en etablert aktør i utviklingen av hytter og leiligheter i nærområdet i nærmere 20 år, har selskapet over 40 kilometer med preparerte løyper i et av Vestlandets største skianlegg.

Med et ønske om å kunne tilby opplevelser året rundt, ble det i fjor sommer åpnet en ny gondolbane til 300 millioner kroner med tilhørende restaurant på toppen. Den nye satsingen har imidlertid ført til betydelige oppstartskostnader og svikt i bunnlinjen for selskapet.

Tenker langsiktig

Daglig leder i Voss Resort, Øyvind Wæhle, innrømmer at regnskapet kunne sett bedre ut.

– Regnskapet for 2019 er jeg passe fornøyd med. Årsaken til nedgangen er stort sett grunnet oppstartskostnader tilknyttet vår nye gondolbane og restaurant. Det var helt klart med på å dra ned resultatet, sier han.

Wæhle håper på at nyetableringen skal bidra med cirka 3–4 millioner kroner hvert år i positivt resultat, men forventer ikke at det vil skje med det aller første.

- PASSE FORNØYD: Øyvind Wæhle, daglig leder i Voss Resort, må vise til et betraktelig dårligere resultat i 2019 enn året før. Foto: Voss Resort

– Vi hadde jo håpet at det skulle skje allerede i 2020, men så kom corona. 2021 vil derfor brukes til å stabilisere trafikken til normale nivåer igjen. Jeg vil anta at vi først i 2022 vil se ordentlige effekter av disse to prosjektene, sier han.

Godt år for eiendom

En betydelig andel av selskapets inntjening kommer fra kjøp og salg av fritidsboliger gjennom Voss Resort Prosjektutvikling.

I 2019 ble det solgt hytter og leiligheter for 87 millioner kroner. Det ga selskapet 15,6 millioner kroner i pluss, og tilsvarer en økning i resultatet på 5 millioner kroner fra året før.

– Vi har holdt på med eiendomsutvikling i nesten 20 år, og det leverer hvert år. Det er viktig for selskapet å ha den siden av driften fordi eiendomsutvikling og skianlegget henger tett sammen. Folk er interessert i hytte nærme et skianlegg, så på mange måter er de to aspektene gjensidig avhengig av hverandre, sier Wæhle.

Jakter større eiendomsportefølje

Selskapet har nettopp ferdigstilt et prosjekt i nærområde, og er allerede i startfasen med et nytt allerede. Der forventer man å ha leiligheter klare for salg i løpet av 2022.

– Når du gjennomfører nye prosjekter må du holde fokus på den eksisterende virksomheten i tillegg. Nye fasiliteter som gondolbane og restaurant gjør destinasjonen attraktiv, og vil forhåpentlig føre til at folk kjøper hytter og leiligheter, sier han.

– Eiendomsutvikling er en viktig inntektskilde i vårt konsern. Vi har som mål å utvikle nærmere 300 enheter de neste syv til åtte årene, sier han.

Fra gull til gråstein 

Vintersesongen så ut til å bli veldig god etter det ble satt nye trafikkrekorder knyttet til gondol, restaurant og skianlegg den første uken i mars. Fire dager etterpå smalt det, og både skianlegg og gondol måtte stenge ned.

– Mars og april står for cirka 25–30 prosent av omsetningen i skisesongen, så jeg vil anta at vi tapte 25–30 millioner kroner i den perioden. Det setter sine spor, sier Wæhle.

Til tross for noen vanskelige måneder i bagasjen, hevder Wæhle at krisen kan gi muligheter.

– Det kan fort slå andre vei. Plutselig vil nordmenn reise mindre til Østerrike og Italia på bakgrunn av det som har skjedd. Hvis vi får gode vinterforhold, har jeg stor tro på kommende vinter, sier han.

VOSS RESORT 

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter147.6145
Driftsresultat1315.8
Resultat før skatt0.17.5
Årsresultat0.16.5
Brønnøysundregisteret
voss
gondolbane
eiendom
ski
snø
sommer
Nyheter
Reiseliv