Halvparten av hotellgjestene forsvant i juni

Norske hoteller registrerte en nedgang i overnattingene på 56 prosent i juni sammenlignet med samme måned i fjor. Både norske og utenlandske turister uteble.

SYMBOL: Radisson Blu Oslo Plaza ble et symbol på coronakrisen med et hjerte i vinduene, men for hotellene, særlig i hovedstaden, er det fortsatt mange tomme rom. Foto: NTB scanpix
Reiseliv

De utenlandske turistene var nesten helt fraværende i juni måned, viser SSB -tall. Totalt for både hotell, campingplasser og vandrerhjem, falt overnattingen av utenlandske turister med 92 prosent.

Fallet var ventet, ettersom c

oronarestriksjonene for turister fra andre land enn Danmark og Finland ikke ble fjernet før 15. juli. Men heller ikke de norske turistene reiste som før i juni.

For de norske hjemmeturistene var nedgangen 18 prosent. Totalt betyr det at fallet i overnattinger i Norge var på 45,1 prosent målt mot samme måned i fjor. Det er mindre enn fallene i mars (55 prosent), april (84 prosent) og mai (62 prosent).

Det er store regionale forskjeller i hvor nordmennene ferierte. Nedgangen var på 64 og 59 prosent for Svalbard og Oslo, mens den bare var på 3,8 prosent i Agder og 10 prosent i Nordland.

Hotellovernattingene sank aller mest, med 56 prosent mot juni i fjor. Hittil i år er det 46,2 prosent færre hotellovernattinger enn i fjor.

(©NTB)