Tapte 368 mill. i andre kvartal

Coronakrisen førte til at Hurtigruten fikk et underskudd på nær 370 millioner kroner i andre kvartal. Egenkapitalen er negativ med 190 millioner og bookingnivået for første kvartal neste år er ned 28 prosent.

RØFT KVARTAL: Pengene har rent ut av Hurtigruten etter at coronaviruset slo til i mars. Foto: Hurtigruten
Reiseliv

Det har vært full storm rundt Hurtigruten etter coronautbruddet på ekspedisjonscruiseskipet «Roald Amundsen» i juli. Totalt 42 ansatte og 29 passasjerer testet positivt, og håndteringen har vært gjenstand for massiv kritikk. 

Rapporten for andre kvartal viser at det ikke bare er omdømmemessig at viruset har gitt selskapet en real knekk. Tilnærmet uten inntekter, endte resultatet i tremånedersperioden april-juni med et tap på 34,9 millioner euro.

Det tilsvarer 368 millioner kroner. For første halvår som helhet har selskapet tapt nesten 700 millioner kroner.

Den bokførte egenkapitalen var på 15,5 millioner euro etter første kvartal. Nå er egenkapitalen minus 18 millioner euro, tilsvarende 190 millioner kroner.

Varslet ikke passasjerene

Selskapet er blitt hardt rammet av coronapandemien og har hatt begrenset drift i kystruten mellom Bergen og Kirkenes i andre kvartal.

I sommer fikk rederiet godkjennelse for å gjenoppta ekspedisjonscruise-virksomheten, som er det nye satsingsområdet. Men det ble en brå stopp for disse seilingene da det i slutten av juli ble klart at rederiet hadde et større covid-19-utbrudd ombord i «Roald Amundsen».

I ettertid er selskapet blitt skarpt kritisert for ikke å ha varslet passasjerene om utbruddet og for ikke å ha effektuert klare henstillinger fra helsemyndighetene om å gi beskjed. Istedet ble passasjerene sluppet på land i Tromsø som om alt var i den skjønneste orden.

Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam insisterte i flere dager etterpå på at rederiet hadde oppfylt alle norske og internasjonale krav til smittevern og håndtering av utenlandske mannskaper.

Men selskapet hadde ikke fulgt norske krav om at utenlandske mannskaper skulle i karantene før de kunne begynne å arbeide ombord. Skjeldam har i ettertid lagt seg flat og innrømmet at Hurtigruten ikke hadde forstått regelverket.

Advokatfirmaet Wiersholm og DNV GL gjennomfører nå en granskning av omstendighetene rundt smitteutbruddet på oppdrag fra rederiet.

I tillegg har politiet iverksatt etterforskning i saken med sikte på å avklare mulige brudd på smittevernlovgivningen og for å bringe klarhet i hvorfor passasjerene ikke ble varslet umiddelbart.

I HARDT VÆR: Konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam etter koronoautbruddet på Hurtigruten. Foto: NTB Scanpix

Milliardlån

I juni lånte Hurtigruten 1,1 milliarder kroner i det internasjonale finansmarkedet. Renten på lånet er nær 11 prosent.

Lånet på 105 millioner euro skal innfris om tre år. Men det utbetales med 92 prosent av pålydende, noe som drar den effektive renten i låneperioden opp i 10,67 prosent.

Det nye lånet betydde ifølge selskapet at Hurtigruten Group da hadde rundt 2,1 milliarder kroner i tilgjengelig likviditet. Det skulle sikre nødvendig finansiell fleksibilitet ut neste år med det nåværende aktivitetsnivået.

Det ble også avtalt justeringer og tilpasninger i betingelsene i Hurtigrutens eksisterende lån slik at man ikke skulle komme i brudd med disse.

Styret erkjenner i kvartalsrapporten torsdag ettermiddag at den bokførte egenkapitalen er negativ etter tapene i andre kvartal og første halvår i år, men mener at den underliggende verdien av Hurtigrutens skip og merkenavn er vesentlig høyere.

Mange skip av drift

Hurtigruten har hatt planer om å sette inn tre skip på ekspedisjonscruise langs norskekysten fra 2021. Det skulle ansettes mellom 250 og 300 nye norske sjøfolk for å bemanne dem.

Coronaviruset medfører at disse planene nå kan bli justert.

For øyeblikket er 10 av 16 skip ute av drift, noe som ventes å fortsette til fjerde kvartal.

Det advares imidlertid om at coronaeffektene kan vare lenger og medføre at en større del av flåten må suspenderes frem i tid, slik tilfellet var tidligere i sommer.

Mellom 13. mars og 16. mars lå 14 av 16 Hurtigruten-skip i varmt opplag.

Slik markedet er nå brenner Hurtigruten mellom 12 og 15 milllioner euro i måneden. Selskapets ledelse jobber på spreng med å redusere de månedlige beløpene som nå renner ut.

Lyspunkter

Selv om utsiktene på kort sikt er dystre, ser bildet bedre ut med litt lenger briller på.

I kvartalsrapporten skriver selskapet at det fortsatt er god etterspørsel etter reiser for neste år.

Dette gjelder både ekspedisjonscruise i Arktis og seilinger langs norskekysten. Bookingene for perioden fra andre til fjerde kvartal 2021 er 10 prosent høyere enn hva de var på samme tid i fjor for tilsvarende periode i år.

Situasjonen er litt annerledes når det gjelder bookingen for første kvartal. I markedene i Europa og Sør-Amerika ligger forhåndssalget 28 prosent for perioden januar-mars 2021 under hva det gjorde på samme tid i fjor, opplyses det.

Hurtigruten venter imidlerid at reiseaktiviteten vil ta seg opp gradvis i løpet av neste år og at man kommer tilbake til en mer normal drift i 2022. Det har ifølge kvartalsrapporten ikke vært noen økning i kanselleringer av cruise og reiser etter hendelsene ombord på «Roald Amundsen».

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.

HURTIGRUTEN GROUP

(Mill. euro)2.kv./202.kv./19
Driftsinntekter31,6154,1
Driftsresultat−26,525,3
Resultat før skatt−32,517,5
Resultat−34,917,4
hurtigruten
kvartalstall
cruise
covid-19
ekspedisjonscruise
daniel skjeldam
Nyheter
Reiseliv
Børs