─ Omsetningstapet tilsvarer omtrent kostnadene ved å bygge ny E18

En fersk analyse viser at norske reiselivsbedrifter har tapt over 30 milliarder kroner første halvår 2020, som følge av coronakrisen.

Publisert 15. sep. 2020 kl. 09.25
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 269 ord
LIDER STORE TAP: ─ Analysen bekrefter at reiselivet har lidd et stort omsetningstap på grunn av myndighetens restriksjoner, og kommer til å lide store tap de neste månedene dersom pandemien vedvarer, restriksjonene opprettholdes og grensene fortsetter å være stengt, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto: Iván Kverme

─ Tallene gir en pekepinn på det enorme tapet reiselivet har i vente dersom restriksjonene opprettholdes og grensene fortsetter å være stengt, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

En fersk analyse viser at norske reiselivsbedrifter har tapt over 30 milliarder kroner første halvår 2020, som følge av coronakrisen. 

Som å bygge ny E18

Samlet turistkonsum har falt med 40 prosent første halvdel av 2020, sammenlignet med samme periode i fjor.

Nedgangen i turistkonsum har vært størst blant utenlandske turister med 60 prosent nedgang fra 24 milliarder til 9 milliarder kroner. 

Nedgangen i nordmenns tursimekonsum, som også inkluderer forretningsreisende, er altså på 30 prosent som tilsvarer et tap på 18 milliarder kroner.

─ Omsetningstapet tilsvarer omtrent kostnadene ved å bygge ny E18 gjennom Asker og Bærum, og det har skjedd bare på noen få måneder, sier Krohn Devold.

─ Analysen bekrefter at reiselivet har lidd et stort omsetningstap på grunn av myndighetens restriksjoner, og kommer til å lide store tap de neste månedene dersom pandemien vedvarer, restriksjonene opprettholdes og grensene fortsetter å være stengt.

Så lenge myndighetene holder fast på restriksjoner som hindrer bedriftene å drive normalt, må bedriftene kompenseres, mener Krohn Devold.

─ Dette er ikke en krise skapt av reiselivet selv, men en pandemi, der regjeringens restriksjoner har ført til et enormt omsetningstap. Nå må regjeringen forstå alvoret og raskt iverksette en videre kompensasjonsordning for reiselivet, sier hun. 

Så langt har 62 prosent av NHO Reiselivs medlemmer fått kompensasjon på cirka 1,2 milliarder. 

─ Satt opp mot et tap på 34 milliarder i turistkonsumet, sier det seg selv at videre kompensasjon er nødvendig. Det er helt urimelig om bransjen må ta høstens regning alene, fortsetter Krohn Devold.