Åpner for eiendomssalg i nord

Hurtigruten åpner for å vurdere salg av sin eiendomsportefølje på Svalbard. Forfatter frykter at utenlandske investorer skal komme inn.

FÅR NY EIER? Funken Lodge er en av hotelleiendommene Hurtigruten eier på Svalbard. Foto: Hurtigruten Svalbard / Agurtxane Concellon
Reiseliv

De fem siste årene har Hurtigruten tjent vel 140 millioner kroner før skatt på sin virksomhet på Svalbard gjennom datterselskapet Hurtigruten Svalbard. Nå åpnes det for at det kan komme endringer når det gjelder eiendommene selskapet sitter med. 

Selskapet eier og driver de tre hotellene Radisson Blu Polar Hotel, Funken Logde og Coal Miners' Cabins og tilrettelegger totalpakker for individuelle reisende og grupper innen fritids- og forretningsmarkedene. Overnatting, bespisning og opplevelsespakker inngår i tilbudet.

Hurtigrutens selskap på Svalbard driver også kulturkafeen Rabalder, sportsbutikken Longyear78 Outdoor & Expeditions og handels- og verkstedbedriften Ingeniør G. Paulsen.

KLAR FOR SAMTALER: Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam. Foto: NTB

«Strategiske alternativer»

Ifølge en børsmelding tirsdag har flere eksterne parter vist interesse for virksomheten Hurtigruten har på Svalbard. Basert på dette er det besluttet å igangsette en prosess for å vurdere strategiske alternativer for eiendomsporteføljen.

Det legges opp til at man skal ha samtaler med potensielle partnere både i Norge og internasjonalt for å gjennomgå forskjellige opsjoner og modeller for partnerskap.

FRYKTER SALG TIL UTLANDET: Per Arne Totland. Foto: Privat

Eiendommene Hurtigruten har i Longyearbyen utgjør ifølge Svalbard-kjenner for forfatter Per Arne Totland en betydelig del av eiendomsmassen i byen.

– De vil være svært interessante for fremmede stater som ønsker et sterkere fotfeste på Svalbard. Både Kina og Russland kan ventes å vise interesse her, sier Totland til Svalbardposten.

I en kronikk i lokalavisen for noen dager siden etterlyste han en statlig beredskap mot oppkjøp fra fremmede stater.

– Det fremgår av meldingen fra Hurtigruten at eiendommene er frembudt på det internasjonale markedet og at interessen er stor. Jeg tolker dette slik at fremmede stater allerede er på banen. Det betyr at staten må klare å vise handlekraft i denne saken, sier han.

Justis- og beredskapsdepartementet ville tirsdag ikke kommentere saken. I en epost til Svalbardposten skriver departementet at «Vi har registrert at Hurtigruten vurderer salg (...) i Longyearbyen. Vi har ingen kommentarer til dette».

Store Norske interessert

Direktør i Store Norske, Jan Morten Ertsaas, bekrefter overfor Svalbardposten at selskapet har vært i kontakt med Hurtigruten om bygningsmassen selskapet vurderer å selge.

Det statlige gruveselskapet satser strategisk på næringseiendom og er involvert i mange prosjekter på Svalbard.

– Vi synes dette er en interessant bygningsportefølje som vi kjenner godt. Vi er også godt forberedt og posisjonert til å gå i dialog. Dette passer greit inn i vår virksomhet og planer vi har for videre utvikling, sier Store Norske-direktøren.

– Vi har mye lokal kunnskap og kan være en god eier og forvalter, sier Ertsaas.

Ved årsskiftet var bygningsmassen Hurtigruten eier på Svalbard bokført til 233 millioner kroner. Opprinnelig kostpris er nær 300 millioner. Samtidig hadde selskapet en samlet gjeld til kredittinstitusjoner på 112 millioner.

Det understreke at Hurtigruten Groups langsiktige strategiske forpliktelse til en landbasert virksomhet på Svalbard gjennom Hurtigruten Svalbard ikke vil bli endret som følge av prosessen som nå igangsettes. 

Coronarammet

Per Bertram Dybwad Brochmann overtok for fire uker siden jobben som adm. direktør i selskapet, som i snitt beskjeftiget 140 ansatte i 2019.

– Denne saken har ligget i påvente av at jeg skulle tiltre, sier han til Finansavisen.

Dybwad Brochmann bekrefter at både norske og utenlandske eiendomsinvestorer har meldt sin interesse for eiendommene Hurtigruten har på Svalbard.

Virksomheten ble hardt rammet av coronapandemien da store deler av grunnlaget for driften forsvant 12. mars. Overnattings- og serveringsstedene ble stengt og ansatte permittert.

Mange gjester har senere benyttet seg av tilbudet om fleksibel ombooking, noe som har redusert antallet refusjoner og bidratt til å styrke likviditeten i selskapet.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.

hurtigruten
daniel skjeldam
per arne totland
store norske
jan morten ertsaas
hurtigruten group
kina
russland
Nyheter
Reiseliv