Color Line reduserer, Fjord Line innstiller seilinger

Color Line reduserer trafikken og tar et av de to skipene i linjen Oslo-Kiel ut av fart inntil videre. 400 ansatte permitteres.

TAS UT AV TRAFIKK: «Color Fantasy» vil bli tatt ut av trafikken mellom Oslo og Kiel fra begynnelsen av november, opplyser Color Lines konsernsjef Trond Kleivdal. Foto: Eivind Yggeseth
Reiseliv

– Vi gjør ytterligere grep for å justere kapasiteten og redusere risikoen og kostnadene i selskapet, sier konsernsjef Trond Kleivdal til Finansavisen.

Fra 4. november skal «Color Magic» seile i en tilpasset fartsplan med gods og passasjer mellom Norge og Tyskland. Passasjerene vil være om bord under hele reisen uten å gå i land i Kiel. Ilandstigning skjer først ved retur i Oslo.

«Color Fantasy» legges til kai inntil smittesituasjonen og myndighetspålagte reguleringer blir endret. Godstrafikken på strekningen ivaretas med «Magic» og fraktskipet «Color Carrier».

MÅ SPARE: Styreleder Peter Frølich i Fjord Line (t.v.) sammen med Arne Roland, som er ny fungerende konsernsjef i selskapet etter at Rickard Ternblom gikk på dagen. Om kort tid er bare ett av rederiets fire skip i trafikk. Foto: Sveinung Bråthen

– Rammer hardt

Samtidig har Fjord Line besluttet å innstille sine daglige seilinger i rutene Bergen/Stavanger-Hirtshals og Langesund-Hirtshals. Istedet etableres det en godsrute på strekningen Kristiansand-Hirtshals.

Inntil videre opprettholder danske DFDS sin fergerute med daglige avganger i begge retninger på strekningen Oslo-Frederikshavn-København.

– Det er ikke så mange passasjerer som reiser med oss nå, men vi frakter endel gods. Det sier seg imidlertid selv at vi er nødt til å vurdere situasjonen forløpende, sier rederiets kommunikasjonsdirektør Gert Jakobsen.

Adm. direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund ber myndighetene sørge for at passasjerskipene blir inkludert i kompensasjonsordningen for reiselivet.

– De grepene som nå tas fra passasjerskipsrederiene viser med all mulig tydelighet at coronakrisen fortsatt rammer hardt. Vi forventer at det raskt avklares hvilke rammer som skal gjelde for kompensasjonsordningen for reiselivet, og at passasjerskipene inkluderes i ordningen som er under utforming, sier Solberg.

Han mener det er svært vanskelig for en næring hvor krisen nå bare forsterker seg å forstå regjeringens forslag om svekkelse av nettolønnsordningen for sjøfolk i statsbudsjettet.

OPERERER I FRAKTMODUS: Color Lines «SuperSpeed»-ferger vil primært betjene fraktmarkedet mellom Norge og Danmark inntil smittesituasjonen tillater normal passasjertrafikk igjen. Foto: NTB

Mest frakt 

Også i rutene Color Line driver mellom Norge og Danmark blir det endringer. «SuperSpeed 1» og «SuperSpeed 2» som betjener Kristiansand-Hirtshals og Larvik-Hirtshals går over i såkalt fraktmodus og får henholdsvis en og to daglige avganger.

Det åpnes opp for passasjerer på disse seilingene, men på grunn av karantenebestemmelsene er denne trafikken svært begrenset.

– Vi følger nøye med på smitteutviklingen både nasjonalt og internasjonalt. Europa er veldig rødt og flere regioner i Norge har fått samme farge. I denne situasjonen er det riktig å justere kapasiteten og redusere kostnadene våre, sier Kleivdal.

Endringene betyr ifølge rederiet at cirka 400 av de ansatte permitteres. Fra før av er 600 Color Line-ansatte permittert. Hovedtyngden av disse har sine arbeidsplasser ombord i skipene som vanligvis seiler mellom Vestfold og Bohuslän.

I denne trafikken ble det full stans i midten av mars, og skipene ligger fortsatt uvirksomme ved kai i Sandefjord.

VISER ALVORET: Passasjerskipene må inkluderes i kompensasjonsordningen for reiselivet, mener Rederiforbundets Harald Solberg. Foto: Kilian Munch

Nedbemanner med 300

I tillegg til permitteringene er det besluttet å iverksette en permanent nedbemanning på rundt 300 stillinger. Det reduserer antall ansatte i Color Line til rundt 2.100, hvorav tilsammen 1.000 vil være permittert når det nye driftsopplegget for Oslo-Kiel iverksettes om kort tid.

– Vi er så godt som ferdig med tiltakene som ble varslet i kostnadsreduksjonsprogrammet som ble presentert tidligere i høst. Mye av nedbemanningen på 300 skjer gjennom frivillige ordninger, sier Kleivdal.

Han roser de ansatte for deres holdning og bidrag i prosessen og sier at hele selskapet er samlet om de tiltakene som nå gjennomføres:

– Vi har konsensus internt og er enig om hva som må gjøres, noe som gir oss et stort handlingsrom og evne til å reagere hurtig. Og vi er klare til å trappe opp igjen så fort smittesituasjonen tillater det.

– Må tilpasse virkemidlene

Kleivdal viser til at Color Lines linjer er en av de viktigste reiseveiene for turiser til Norge.

– Akkurat nå er det internasjonale markedet til Norge mer eller mindre stengt ned. Men det er helt essensielt at vi kan gjenoppta seilingene så fort forholdene ligger til rette for det. Organisasjonen hos oss klar til å trykke på knappen, sier Color Line-sjefen, som håper reiselivet vil bli prioritert med de nye hurtigtestene.

I mellomtiden sender han en utfordring til myndighetene:

– Hele reiselivet er blitt mye mer alvorlig rammet av coronapandemien enn man først antok. Her må regjeringen og Stortinget kjenne sin besøkelsestid og sørge for å tilpasse virkemidlene til den nye virkeligheten.

– Reduksjon av kapasitet er dessverre nødvendig nok en gang. Nå er det avgjørende at regjeringen og Stortinget stiller opp med kompensasjonsordninger både i høst og til neste år, sier Kleivdal.

Godsrute for Fjord Line 

Color Lines konkurrent Fjord Line dropper alle de vanlige rutene fra og med 28. oktober og ut året.

Seilingsprogrammet vil være begrenset en fraktrute mellom Kristiansand og Hirtshals, pluss to ukentlige avganger fra Stavanger. Denne linjen er primært en godsrute, men det er også åpent for passasjerer. En reise vil imidlertid medføre en 10 dagers karantene.

Det er «Bergensfjord» som skal trafikkere ruten, mens søsterskipet «Stavangerfjord» blir liggende til kai inntil videre.

color line
trond kleivdal
oslo-kiel
fjord line
dfds
peter frølich
Nyheter
Reiseliv