LO-lederen tar til orde for rask snuoperasjon for mer støtte til reiselivet

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er bekymret for at støttebeløpet reiselivsforetak trenger, kan være større enn det det nå legges opp til.

BEKYMRET: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er bekymret for at støttebeløpet reiselivsforetak trenger, kan være større enn det det nå legges opp til. Foto: foto: iván kverme
Reiseliv

– Jeg skulle ønske vi hadde kommet lenger på en del områder. Vi er veldig tydelige på at hvis vi ser en utvikling i enda mer negativ retning, må man raskt snu seg rundt og utvide ordningen, sa han.

LO-lederen trakk også fram at det er mange blindsoner opp mot reiselivsrelaterte bransjer som ikke faller inn under næringskodene.

– Ordningen må bli så romslig at skillet mellom de som er direkte under ordningen og de som ikke er det, blir vasket bort. Næringskodene må bli mindre viktige, sier Gabrielsen.

Nyheter
Reiseliv