NHO-undersøkelse: 1 av 4 overnattingssteder er stengt eller kommer til å stenge

Det er helt nødvendig å stenge for å overleve, ifølge NHO Reiseliv, som mener bankene må stille opp.  

STENGTE DØRER: Torsdag stengte Clarion Hotel Bergen på ubestemt tid. Hotellbelegget i byen er under 20 prosent.  Foto: Clarion
Reiseliv

23 prosent av hotell og overnattingsteder svarer i en fersk medlemsundersøkelse fra NHO Reiseliv, at de holder stengt eller kommer til å stenge. 

KREVER BANKHJELP: Kristin Krohn Devold, adm. direktør i NHO Reiseliv. Foto: NTB

– Det er antageligvis flere som må stenge enn dette. Det er nødvendig å stenge nå, når du ikke har kunder. Du må minimere variable kostnader og det skal bidra til at bedriftene kan overleve til de åpner igjen, sier adm. direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold 

Hver 14. dag siden Norge stengte ned 12. mars, har NHO Reiseliv gjennomført en undersøkelse blant sine rundt 3.000 medlemmer. I den ferskeste utgaven har rundt 500 bedrifter innen blant annet hotell, uteliv og kultur svart. 

– Er undersøkelsen representativ for hele bransjen? 

– Det er en veldig representativ svarprosent for hele bransjen. Vi mener det gir et korrekt bilde, sier Devold.

NHO REISELIVS MEDLEMSUNDERSØKELSE

BransjerHotell/overnattingUteliv

Opplevelse/kultur

Antall respondenter27783110
Holder åpent26%17%22%
Åpent/redusert bemanning51%48%35%
Kommer til å stenge6%10%8%
Stengt17%25%35%

9 av 10 hotellrom tomme

Innen for kategorien «kultur og opplevelse» svarer 45 prosent at de holder stengt eller kommer til å stenge. 36 prosent svarer det samme i kategorien «uteliv». Disse aktørene har vært rammet lenge, men nå bidrar også hotell stadig mer til den dystre statistikken. 

– Belegget på hotellene er dramatisk. Det er rundt 10 prosents belegg i Oslo, og ca. 15 prosent i Bergen. Kundene gjør det de har fått beskjed om, og holder seg hjemme, så det er så godt som  ingen økonomisk aktivitet, sier Devold. 

– Det er det dårligste belegget siden Norge stengte ned i mars, fortsetter hun. 

Finansavisen har fått beleggstall fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting, som viser hotellbelegget i de største byene denne uken (se tabell).

Hotellbelegget i Oslo er på bare en sjettedel av tilsvarende uke i fjor. I Bergen, Trondheim og Tromsø er belegget på en tredjedel til en fjerdedel

– ELENDIGE TALL: Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting Foto: Agnete Brun

– Høstens elendighet fortsetter over hele linjen. Avvikene fra tilsvarende uke i fjor er enorme. Nytt denne uken er at gapet i Tromsø øker stort, fordi man i fjor var i gang med «nordlysturismen». Høysesongen hadde da startet, med mange utenlandske hotellgjester, sier Peter Wiederstrøm, hotellrådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting. 

Hotellbelegg uke 47* (Antall solgte rom i prosent av antall belagte rom)

Steder16-19. nov 202018.-21. nov 2019
Oslo m. Fornebu13,2%78,2%
Bergen18,3%64,2%
Stavanger**32,8%64,3%
Trondheim***21,8%74,6%
Tromsø26,5%92,5%
Gardermoen27,5%76,2%

*Mandag-fredag

**Inkl. Sola og Sandnes

*** Inkl. flyplasshoteller (Stjørdal kommune)

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting

–Utrolig trist 

Stadig flere hoteller stenger dørene rundt om i Norge. Torsdag kom enda ett hotell med i statistikken, Clarion Hotel Bergen. 

ALENE PÅ JOBB: Mathias Mansoori, hotelldirektør Clarion Hotel Bergen. Foto: Frode Mathiesen

– Det er klart at det er spesielt. Coronaen blusser opp og det er nye restriksjoner, og da har vi ikke grunnlag for å holde åpent lenger, sier hotelldirektør Mathias Mansoori.

 – Har dere sagt opp noen? 

 – Vi håper dette kommer til å snu, så vi har ikke gått til oppsigelser, men vi har permittert alle, unntatt meg og teknisk avdeling.  

Det er en utrolig trist tid. Det man kan gjøre nå er å følge smitteverntiltak, så man kan åpne landet igjen. Ingen vil være i denne situasjonen, sier hotellsjefen. 

– Er det mange stengte hotell i Bergen nå?

– Ja, det er flere. Jeg har ikke full oversikt, men per nå vet jeg at Comfort Hotel Bergen er stengt, det samme er Thon Hotel Rosenkrantz, Hotell No 13 og Magic-hotellene, forteller Mansoori. 

Peker på bankene

NHO Reiseliv krever nå at bankene stiller opp og forskutterer den støtten aktørene får i januar. 

– Vi er bekymret for hva man skal gjøre mens man venter på den kompensasjonen. Vi er helt avhengig av at bankene bruker garantiordningen til regjeringen til å forskuttere støtten. Det er helsvart når det gjelder omsetning, sier Devold.

Kompensasjonsordningen som er blitt forhandlet frem gir bedriftene opptil 85 prosent av faste uunngåelige kostnader i november og desember, og inntil 80 prosent i januar og februar. Ingenting betales ut før tidligst ved årsskifte, av tekniske grunner. 

– Er det mange av medlemmene som sier de vil gå konkurs?

– Sist vi målte i oktober var det nærmere 40 prosent som fryktet dette, men vi har ikke målt dette på nytt etter at de nye tiltakene kom på plass. De som avgjør konkursbølgen nå er bankene, og om de bruker garantiordningen til mellomfinansiering, sier Devold. 

Mange permitterte 

De fleste hotellene som enten har stengt eller holder åpent har permittert nesten alle ansatte unntatt et fåtall ledere og kritiske avdelinger som teknikk. 

– De siste tallene vi har fra tirsdag viser at summen av permitterte og oppsagte er på 17 prosent i reiselivsnæringen. Snittet i alle næringer ligger på 6 prosent. Vi ligger altså skyhøyt over alle andre, sier Devold. 

NHO-lederen oppfordrer alle til å følge de påbud og regler som gjelder. 

– Det er  viktig at folk følger smittevernsreglene, så man kan åpne så fort som mulig.

Krisen for hotellene har også ført til mange kreative løsninger. Amerikalinjen i Oslo har valgt å auksjonere bort hotellrom i håp om å få opp belegget. Hotellet kan fortelle at budene har variert fra 30 øre til 2.000 kroner.