Krise for reiselivet: 4 av 10 har permittert 3 av 4

NHO Reiseliv vil forlenge permitteringsordningen ytterligere hvis pandemien vedvarer. 

FULL STOPP: NHO Reiseliv og adm. direktør Kristin Krohn Devold vil utvide kompensasjonsordningen til reiselivsnæringen.   Foto: Iván Kverme
Reiseliv

Mandag kunngjorde regjeringen at de ville forlenge permitteringsordningen frem til 1. juni. NHO Reiseliv sier at de er glade for at det virker som om regjeringen hørte på deres forslag, men ønsker tydeligere signaler på at ordningen kan forlenges ved behov. 

– Mange reiselivsbedrifter, særlig de som driver med konferanse og møtevirksomhet, frykter nå at det ikke vil være noe marked før utpå høsten. Det er først da de kan begynne å ta permitterte ansatte tilbake, sier Kristin Krohn Devold, adm. direktør i NHO Reiseliv. 

Ifølge reiselivssjefen må samfunnet være helt åpent i tre måneder før permitteringsordningen går ut. Dette fordi permitterte som må sies opp, etter loven må jobbe tre måneder først.

– Permitteringsordningen til 1. juli forutsetter egentlig åpent samfunn i april, mai, og juni. Derfor frykter mange allerede nå at ordningen må forlenges over sommeren, sier Krohn Devold. 

Nye restriksjoner og flere permitteringer

I begynnelsen av januar innførte regjeringen nye restriksjoner, som blant annet nasjonal skjenkestopp, som i praksis betyr full nedstenging av mange bedrifter og enda flere permitteringer. 

Tall fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse i januar viser at antall permitterte øker etter juleferien:

  • 7 av 10 reiselivsbedrifter har permittert ansatte. 4 av 10 har permittert mer enn 75 prosent av de ansatte.
  • 1 av 4 har gjennomført oppsigelser. I Oslo har 40 prosent gjennomført oppsigelser. 
  • 35 prosent har planer for oppsigelser
  • 4 av 10 frykter de vil gå konkurs som følge av pandemien

Krohn Devold mener derfor at regjeringen må komme med tydelige signaler om at permitteringsordningen utvides, arbeidsgiver lønnsplikt ved permitteringer reduseres, og at kompensasjonsordningen forlenges så lenge bedriftene ikke kan drive normalt.

– Det er ikke en langsiktig løsning for reiselivet å omstille seg bort fra det vi driver med, for det er hoteller, restauranter, uteliv og opplevelser som utgjør det sosiale limet i et samfunn, sier Krohn Devold.

nho reiseliv
turisme
NHO
permitteringer
permitteringsreglene
Nyheter
Reiseliv
Børs