90 prosent færre innbrudd i Oslo, Asker og Bærum

Siden 80- og 90-tallet har antallet boliginnbrudd falt fra rundt 4.400 i året til rundt 400 i året. Samtidig selges det boligalarmer som aldri før.

0,1% SJANSE: Sjansen for at en tyv bryter seg inn i ditt hjem har falt drastisk de seneste 20-30 årene. Foto: NTB Scanpix
Samfunn

Statistikk fra Oslo politidistrikt viser at antall grove innbrudd i boliger lå i snitt på 4.390 i året fra 1986 til 1996. I 1997 begynte en langvarig nedadgående trend i antallet innbrudd, og i fjor registrerte politiet kun 390 innbrudd i private hjem i Oslo, Bærum og Asker. Første halvår 2019 viser 226 innbrudd. 

Antall boliginnbrudd har falt 90 prosent, og det har skjedd til tross for at Oslo politidistrikt siden 2013 også inkluderer Bærum og Asker, samt at det er blitt stadig flere boliger siden 80- og 90-tallet. Hvis Asker og Bærum hadde vært del av statistikken tilbake til 1996, ville antallet innbrudd ligget på over 6.000 i året, som tilsier at antallet innbrudd siden da har falt rundt 94 prosent.

Liten sannsynlighet

Ifølge SSB er det 38 prosent flere boliger i Oslo økt sammenlignet med 1990. I dag er det rundt 414.000 boliger i Oslo, Bærum og Asker, der rundt 130.000 er eneboliger, rekkehus, tomannsboliger eller andre type småhus. Resten er blokkleiligheter. 

Sannsynligheten for at din husholdning i løpet av et år blir offer for et innbrudd er da på 0,1 prosent. Hvis man antar at innbruddene kun skjer i eneboliger, rekkehus og andre småhus, blir sannsynligheten 0,3 prosent.

Ifølge politiet var boliginnbruddene på 80- og 90-tallet i stor grad tilknyttet rus. 

«På 2000-tallet var det etterhvert de mobile vinningskriminelle som tok over. Noen år senere viser statistikken resultatene av vår målrettede innsats mot disse miljøene», skriver seniorrådgiver Eirik Barstad Wilmann i Oslo-politiet i en epost. 

Illustrasjon: Finansavisen

Halv million har alarm

Den samme nedadgående trenden finner man også på den nasjonale statistikken. Ifølge Politidirektoratet ble det anmeldt 1.746 innbrudd i fjor – det laveste tallet politiet har registrert. Av totalt 2,6 millioner boliger i Norge, er sannsynligheten for at én bolig blir utsatt for innbrudd i løpet av et år på 0,07 prosent. 

Likevel selges det boligalarmer som aldri før. Ifølge Politiet har 19 prosent, eller rundt 500.000 av landets husholdninger, installert boligalarm tilknyttet en alarmsentral. Det er fem ganger så mange som for 20 år siden. Ifølge Verisure er Norge dét landet i verden med høyest andel boligalarmer, etter USA. 

Sammensatte årsaker

Alarmselskapene som Finansavisen har vært i kontakt med, Sector Alarm og Verisure, mener boligalarmene i seg selv er en viktig årsak til nedgangen i innbruddsstatistikken. Politiet har også gitt alarmene deler av æren, selv om det er intern uenighet i Politiet om akkurat det.

– Jeg tror ikke boligalarmer er det som har gjort at det er blitt mindre grove tyverier, sier politiførstebetjent Tonje Reiten, leder for Spesiell innsats enhet vest i Oslo-politiet.

 Men når antallet innbrudd har falt 90 prosent over tid, og det fortsatt finnes boliger som ikke har installert alarmer, må det være andre forklaringer enn bare alarmer og politiets målrettede innsats mot de mobile vinningskriminelle.

– 90 prosent er en dramatisk nedgang, sier Heidi Mork Lomell, professor ved institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.

Hun tror noe av nedgangen kan skyldes at etterspørselen etter billig tyvegods er på hell:

– Det vi forklarte økningen i innbrudd med i sin tid var blant annet at det var så mye mer å stjele i folks hjem, som en konsekvens av velstandsutviklingen. Og dette har jo ikke stoppet opp de siste 30 årene. Heller tvert imot; vi har vel mer ting i hjemmene våre nå enn vi hadde for 30 år siden. Men hvorfor har vi nå en kraftig nedgang? Jeg tror litt av svaret ligger i at selv om vi fortsatt har mye ting i hjemmene våre, så er det ikke sikkert dette har like stor verdi på markedet lenger som før. Å kjøpe ting nytt er ikke lenger like dyrt som før, og i tillegg har kjøpekraften økt i perioden, sier hun.

DRAMATISK NEDGANG: Heidi Mork Lomell, krimprofessor ved UIO, tror noe av nedgangen kan skyldes at etterspørselen etter billig tyvegods er på hell. Foto: UIO

En annen forklaring Lomell presenterer er at de tyngste narkomane i dag ikke lenger er like desperate etter penger som før, som følge av utbygging av behandlingstilbud.

Alarmselskapene Finansavisen har vært i kontakt med hevder at brannsikring er en viktigere grunn til at folk installerer boligalarm, enn innbruddsikring. Men dette står i strid med en undersøkelse utført av MBrain for Sector Alarm tidligere i år, der 72 prosent av de spurte oppga innbruddssikring som viktigste årsak til anskaffelse av boligalarm.

Verisure hadde i fjor inntekter på 1,3 milliarder kroner, mens investeringsselskapet Isanor Invest, som eier 75 prosent av aksjene i Sector Alarm, hadde inntekter på 850 millioner kroner i fjor fra den norske virksomheten. 

Ingen innbruddsbølge

Det kryr av artikler på nettet om hvordan du bør sikre hjemmet før ferietidene. Alarmselskapene advarer om flere innbrudd i feriene og bruker dette som en del av markedsføringen av produktene.

Men tall fra Oslo-politiet som viser antall innbrudd for hver måned, gir ingen grunn til å frykte innbruddstyver spesielt i fellesferier. 

– Det er ganske jevnt fordelt utover året, sier Reiten og refererer til månedlig statistikk i Oslo politidistrikt fra 2017 som viser 31 innbrudd i januar, 38 i februar, 22 i mars, 29 i april, 55 i mai, 34 i juni, 35 i juni , 32 i august, 39 i september, 37 i oktober, 50 i november, og 27 i desember.  

Også andre i politiet har ovenfor Finansavisen antydet at alarmselskapenes advarsler i den forbindelse virker unødvendige.

INGEN ØKNING I FERIEN: – Nei, det er ingen økning i antall innbrudd i ferietidene, sier Jon Berge, informasjonsdirektør i IF. Foto: IF

Informasjonsdirektør Jon Berge i IF Forsikring bekrefter dette:

– Nei, det er ingen økning i antall innbrudd i ferietidene. Innbrudd fordeler seg jevnt ut over året og spøkefullt kan man si at de innbruddstyvene som fortsatt finnes, også tar seg ferie. Politiet har gjort en fabelaktig jobb med å stoppe de mobile vinningskriminelle over tid. Når det er innbrudd nå, er innbruddene gjerne målrettet etter veldig dyre ting, gjerne som tyvene vet allerede er der. Det er ikke lenger så mange mer tilfeldige innbrudd lengre. 

Nær ingen effekt

– Reduseres risikoen for innbrudd markant for de boligene som har installert alarm? 

– Nei. Når vi ser i vår statistikk over mange år, så finner vi ikke lenger noen stor forskjell i risikoen for innbrudd for boliger som har alarm, eller ikke. Derfor har vi fjernet den tidligere store rabatten i forsikringen hvis man har alarm, sier Berge, som gjerne vil understreke at det likevel er fordeler ved å ha alarm.

Reiten i Oslo-politiet forteller at noen innbruddstyver tar på seg hørselsvern når alarmen går og jobber videre, mens andre har spesialisert seg på å unngå alarmen.

Sector Alarm svarer

– Dere sa at branndelen er viktigere enn innbruddsdelen når dere får kunder. Men det strider med undersøkelsen Mbrain viste.

– Våre undersøkelser viser at hovedårsaken til at man anskaffer boligalarm er ønske om økt trygghet gjennom så vel både brann- og innbruddsikring. Vi gjør mange undersøkelser i ulike målgrupper, men når vi spør våre kunder så er det flere som vektlegger brann som viktigste årsak til anskaffelse av boligalarm, sier kommunikasjonsdirektør Sissel Eckblad i Sector Alarm.

– En annen ting: Det er jo ingen økning i antall innbrudd i feriene. Dette strider i mot budskapet fra dere og andre alarmselskaper.

– Vi har nesten ikke innbruddsstatistikk fordi det er svært få av våre kunder som opplever innbrudd. Vi må støtte oss på det politiet sier. Tyvene er ute etter tomme boliger, sier hun.

– Men selv om mange er ute av boligen i ferietider, er det jo ingen økning i antall innbrudd.

– Nei, men vårt poeng handler mer om når boligen står tom, om det er i helgen eller i ferietiden. All vår erfaring er at de kriminelle velger tomme boliger uten alarm.

Ifølge IF reduseres ikke innbruddsrisikoen markant om man har boligalarm eller ikke. Har dere tall som tyder på det motsatte?

– Vi har ikke statistikk, men vår samarbeidspartner på forsikring mener at boligalarm reduserer risikoen for innbrudd. I tillegg er Politiet tydelige på at boligalarm har en preventiv effekt . De forklarer nedgangen i antall innbrudd med at det er mange som har anskaffet boligalarm tilknyttet alarmsentral, sier kommunikasjonsdirektøren.

innbrudd
sector alarm
verisure
Nyheter
Samfunn