Private vil bygge fengsel

Statsbygg skal bygge nytt fengsel på Østlandet. En skogeier og en eiendomsinvestor står klare med et privat alternativ. Nå vil de møte statsråden.

TRENGER MER PLASS: Statsbygg sto bak Halden fengsel som ble åpnet i 2010. Nå må de bygge et nytt fengsel på Østlandet. Foto: NTB Scanpix
Samfunn

Det haster med å få på plass flere soningsplasser i Osloområdet. Oslo fengsel er i elendig forfatning og lokalpolitikerne sikler på en omregulering av området på Grønland. I sommer gikk justisminister Jøran Kallmyr ut og innrømmet at departementet har dårlig tid. Statsbygg hadde da fortalt justisministeren at de ikke kunne garantere for driften ved Oslo fengsel etter utgangen av året. Samtidig pågår dialog mellom Justisdepartementet, Oslo kommune og Statsbygg om lokalisering av et nytt fengsel.

 Det er en dyr og dårlig løsning for samfunnet å bruke mye penger på å holde Oslo fengsel i gang, uttalte Kallmyr til NRK i sommer.

Nylig rykket Statsbygg inn en annonse i blant annet Finansavisen der de søkte etter tomt til bygging av nytt fengsel. «Statsbygg har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å finne egnede tomter til et nytt stort fengsel med beliggenhet i eller nær Oslo», sto det i annonsen. Statsbygg har ikke lenger som krav at fengselet skal ligge i Oslo. Reisetiden måtte være maksimalt 40 minutter.

RASKERE ENN STATSBYGG?: Caroline Borgersen har over lengre tid jobbet med planene om et nytt fengsel på Østlandet, sammen med Hurum kommune. Foto: Foto: Iván Kverme

Vil på banen

Hurum kommune, eiendomsselskapet Santo og skogeier Erich Mons Mathiesen har over flere år jobbet med å etablere et privat alternativ. Santo er bygget opp av eiendomsmilliardæren Pål Borgersen og styres i dag av datteren Caroline. De mener at Justis- og beredskapsdepartementet nå bør vurdere deres planer.

– Vi bør få et møte med justisminister Jøran Kallmyr. Vi mener vi har et fullverdig alternativ til det Staten selv kan bygge, sier Caroline Borgersen.

Trenger arbeidsplasser

Kommunen som tapte kampen om hovedflyplass har også mistet flere hundre arbeidsplasser da cellulosefabrikken på Tofte ble lagt ned. I dag jobber de aller fleste av kommunens innbyggere utenfor kommunen.

Hurum kommune og Santo startet planleggingen da Norge i 2015 inngikk en avtale med Nederland om å leie over 200 fengselsplasser ved Norgerhaven fengsel i Noordenveld.

I januar 2016 hadde Borgersen møte med Kriminalomsorgen sammen med representanter fra Hurum kommune. Borgersen har beskrevet møtet som positivt, selv som om det aldri kom noe konkret fra Kriminalomsorgen.

Senere er avtalen om kjøpe av soningsplasser i Nederland avsluttet, da soningskøene i Norge er redusert. Men hovedstadsregionen trenger fortsatt nye fengselsplasser.

Har funnet tomten

Santo har funnet en aktuell tomt, nær riksvei 23 gjennom Klokkarstua, en tomt som i dag eies av skogeier Erich Mons Mathisen. Per Marlow ved Marlow arkitekter har tegnet et komplett forslag til utforming av fengsel.

– Sommeren 2018 ble vi kontaktet av Hurum kommune. De ønsket å gjenoppta planene om et fengsel, sier Borgersen, som mener eiendomsselskap allerede har gjort viktige grunnarbeider:

– Å finne en egnet tomt for et slikt formål på det sentrale Østlandet er ingen enkel oppgave. Vi har løsningen og vi ønsker å legge det frem for Justisdepartementet, sier Borgersen.

I desember i fjor sendte eiendomsselskapet Santo brev til Fylkesmann i Buskerud, Valgerd Svarstad Haugland.

“Santo ønsker å bygge fengselet og eie det, evt. sammen med grunneier Mathisen, som igjen ønsker å leie dette videre til Staten/kriminalomsorgen med feks leiekontrakt på 99 år”, skrev Borgersen i brevet.

Ut av skogen

Skogeier Erich Mons Mathiesen vil ha fengsel til Hurum.

– Vi har en god tomt som egner seg til formålet og det er tegnet og planlagt et bygg på denne tomten. Finansiering er også innen rekkevidde, sier Mathiesen.

FENGSLENDE PLANER: Skogeier Erich Mons Mathiesen har funnet plass til et fengsel, mellom tømmerstokkene i Hurum. Foto: Iván Kverme

Han er positiv til å få omregulert tomten til formålet.

– Det tror jeg kan gå raskt, dersom stat og kommune ønsker vår løsning.

Mathiesen mener et nytt fengsel vil bli en viktig arbeidsplass for Hurum kommune, som snart blir en del av Asker kommune.

– Det vil gi mange arbeidsplasser og enorme ringvirkninger for lokalsamfunnet. Her er det også gode bomiljøer og boligfelt, slik at folk kan bo og arbeide uten å pendle, sier Mathiesen.

Kommunikasjonsavdelingen i Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere det private initiativet, og nøyer seg med å vise videre til Statsbygg.

Oslo
fengsel
statsbygg
hurum
erich mons mathiesen
caroline borgersen
santo
startsidenpromo
Nyheter
Samfunn