Kvinner vil ikke bli gründere

Mer enn dobbelt så mange menn som kvinner ønsker å bli gründere. Og kvinnene som blir gründere satser ikke på teknologi, men bransjer med liten vekst.

VIL IKKE BLI GRÜNDERE: - Hvorfor er så mange flere menn interessert i forretningsdrift, spør leder for teknologi og digitale kanaler i DNB, Kjersti Høklingen. Foto: Iván Kverme
Samfunn

Analyseselskapet Kantar har gjort en undersøkelse om nordmenn og gründerskap for DNB. Konklusjonen er et sjokk for alle som heier på kvinnelige gründere. 

Analysen viser at 9 prosent av den norske befolkningen planlegger eller har allerede startet egen bedrift. Av disse er 29 prosent kvinner og 71 prosent menn. 

I tillegg sier 6 prosent av befolkningen at de går med en drøm om å starte egen bedrift. Av disse er 37 prosent kvinner og 63 prosent menn.

«Totalt sett er det dermed mer enn dobbelt så mange menn som kvinner blant de med gründerambisjoner», skriver DNB i sin konklusjon.

– Vi har funnet oppsiktsvekkende fakta om forskjeller i Norge der vi presumptivt har en oppfatning om at det er mer likestilling enn det faktum viser, sier leder for teknologi og digitale kanaler i DNB, Kjersti Høklingen.

Høy vekst gir få kvinner

Rapporten som også bruker SSB og Menon som kilde lekser opp at kvinner bare utgjør 16 prosent av daglige ledere i aksjeselskaper og at kvinner oppretter kun 20 prosent av alle norske aksjeselskaper. Men DNB gjør et nummer av det som kanskjer er verst: «Vi ser en fallende tendens i kvinneandelen blant de yngste som etablerer AS», skriver de.Høy vekst gir få kvinner

Forskjellen mellom kjønnene er dramatisk selv for de som velger å bli gründere. DNB slår fast at «Jo mer vekstorientert en gründervirksomhet er, jo lavere er kvinneandelen».

For kvinneandelen blant gründere som inngår i porteføljen til venture- og såkornfond utgjør bare 4 prosent. Selv for gründere i selskaper som lever godt og vokser er utgjør kvinnene kun én av ti.

SATSER PÅ LAV VEKST: - Teknologi er sentralt i halvparten av nye bedrifter, men kvinner satser ikke på teknologi, sier Kjersti Høklingen i DNB. Foto: Iván Kverme

– Veldig bekymringsfult

Kjersti Høklingen mangler svar på hvorfor kvinner i så liten grad ønsker å starte forretningsvirksomhet.

Det er veldig bekymringsfullt at vi ser den tendensen. Vi vet ikke hva det skyldes
Kjersti Høklingen, DNB

– Vi spør oss om det. Årsaken er verdt å undersøke. Vi har ikke svaret, men ønsker å gå videre og bevisstgjøre slik at kunnskapen økes, sier Høklingen.

– Kan det ha noe med interesse å gjøre? At menn mer interessert i penger og forretningsdrift?

– Ja, det kan ha betydning historisk og kulturelt sett, men jeg tror ikke dette er kjønnsbetinget.

– Bør det gjøres noe for at kvinner skal få interesse for å starte bedrifter?

– Teknologiinteresse bør tidlig inn i utdanningsløpet i skolen. Ikke akkurat når man skal ut i næringslivet. Og så må man ha gode forbilder, sier Høklingen.

Teknologi er sentralt i halvparten av nye bedrifter, men kvinner satser ikke på teknologi
Kjersti Høklingen, DNB

– Men hva er forklaringen på at andelen kvinnelige gründere faktisk går tilbake blant de yngste?

– Det er veldig bekymringsfullt at vi ser den tendensen. Vi vet ikke hva det skyldes at vi ser en slik systematisk endring, selv om det ikke var så veldig stort fall.

– Det er et farlig spørsmål

– Dere konkluderer med at jo mer vekstorientert en grundervirksomhet er, jo lavere er kvinneandelen. Hvorfor tror dere det er slik? Kan det skyldes at menn er flinkere til å starte virksomheter enn kvinner?

– Det tror jeg er et farlig spørsmål. Jeg tror det er mer kulturelt. Men at det er stor kjønnsforskjell i tankesettet tror jeg ikke. Det handler om rollemodeller og det å bygge kompetanse. Jeg tror ikke menn er mer egnet. Men det henger igjen fra historiske strukturer.

Det er riktig at 7 av 10 av våre nyetablerte selskaper ikke eksisterer etter fem år
Kjersti Høklingen, DNB

– Det er en kjent sak at det å være gründer innebærer svært mye arbeid, lange dager, netter og helger år ut og år inn. Inntil de aller fleste ender opp med fiasko. Kan det være slik at kvinner rett og slett ikke ønsker alt dette?

– Vi må ha likhet når det gjelder fødselspermisjon. Jeg tror og håper at ved å gjøre grep ser du ikke dette om noen år. Jeg tror ikke det er så stor kjønnsforskjell, sier Høklingen.

– Kanskje ikke kvinner ikke ønsker å slite så hardt ettersom som mange gründere ender opp uten å lykkes?

– Jeg skjønner ikke spørsmålet. Mange lykkes også. Gründerlivet er givende, lærerrikt og spennende, det tenker jeg kvinner ønsker like mye som menn.

– Det er kjent at det er mange flere gründere som mislykkes enn som lykkes.

– Det er riktig at 7 av 10 av våre nyetablerte selskaper ikke eksisterer etter fem år. Men vår erfaring er at gründere som ikke lykkes på første eller andre forsøk lykkes i tredje eller fjerde.

Høklingen er tydelig på at analysen viser svært stor forskjell blant kvinner og menn og at forskjellen er større jo lengre inn i analysen man kommer.

Hvorfor er så mange flere menn interessert i forretningsdrift?
Kjersti Høklingen, DNB

– Kvinner satser ikke på teknologi

DNB konkluderer med at der mannlige gründere satser på teknologi for å satse globalt begrenser kvinnelige gründere seg i større grad kun til å skape sin egen arbeidsplass.

– Vi ansetter én av to med teknologibakgrunn og teknologi ligger i bunn i de fleste nye selskaper som etableres i dag. Vi ser for få kvinner i søkebunken til jobber i DNB, ikke at de ikke satser, sier hun og peker på at det er viktig at kvinner representeres med 50 prosent i styre og ledelse av selskaper, sier hun og peker på at det er viktig at kvinner representeres med 50 prosent i styre og ledelse av selskaper, sier Høklingen.

– I DNB skal vi ha 40 prosent kvinner i ledergruppen. De som leverer tjenester til DNB skal også ha det samme. Det gjelder også for kommunikasjonsinnkjøp, sier hun.

– Når det er dramatisk mange flere menn enn kvinner som er interessert i forretningsdrift, er det da fornuftig at kvinner skal ha like mange i styre og ledelse?

– Jeg har mer lyst til å spørre motsatt. Hvorfor er så mange flere menn interessert i forretningsdrift?

– Når kvinner kjøper halvparten av det som er av produkter og tjenester bør disse også utvikles av kvinner.

– Hva gjør DNB med saken?

– Vi har startet et arbeid for å sette dette høyt på agendaen i norsk næringsliv. Vi vil øke bevissthet, øke kompetanse og være med å drive utviklingen i riktig retning for mer balanse i fremtiden. Vi mener det er mulig å gjøre noe med det, sier Høklingen.