Kjell Inge Røkke har hatt null i inntekt og null i inntektsskatt i alle år fra 2006 til 2018

Norges desidert rikeste mann ifølge skattemyndighetene har ikke betalt en krone i inntektsskatt på 13 år. Vil han noen gang måtte betale?

SKATTEKREMMER: Kjell Inge Røkke lever somen konge, men betaler ingen inntektsskatt takket være ekstremt smarte og store skattetilpasninger fra før 2006. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Kjell Inge Røkke sto oppført med null i ligningsinntekt i 2018. Det gjorde han også i 2017. Og i 2016, slik han gjorde det i 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 og 2006.

Null i ligningsinntekt betyr null i inntektsskatt.

Jeg betaler min skatt med glede
Kjell Inge Røkke

Men det er ikke synd på Kjell Inge Røkke. Han er Norges soleklart rikeste mann ifølge ligningslistene med en ligningsformue på 18,6 milliarder kroner.

Men der en lærer, en sykepleier eller for den saks skyld en journalist må betale inntektsskatt hvert år, betaler ikke Røkke så mye som en krone.

– Skatt med glede

«Jeg betaler min skatt med glede», uttalte Røkke under et seminar om den norske arbeidslivsmodellen tilbake i 2008.

Jeg synes en del kapitaleiere i dette landet har et overdrevet behov for å ytre sin misnøye med det norske skattenivået
Kjell Inge Røkke

Mest sannsynlig hadde Kjell Inge Røkke rett i forkant gjort et massivt skattegrep som gjorde at han ville slippe unna all inntektsskatt langt, langt frem i tid. Trolig handlet det om store utbyttebetalinger og ditto nedskrivning av aksjekapital. Begge deler åpnet for store utbetalinger fra selskap til aksjonær i årene fremover uten at utbetalingene ble å anse som inntekt.

Samtidig benyttet han anledningen til å sende et spark til andre rike nordmenn som klaget over skattenivået.

«Jeg synes en del kapitaleiere i dette landet har et overdrevet behov for å ytre sin misnøye med det norske skattenivået».

Og da Kjell Inge Røkke året etter kjørte sitt Sylvia Brustad-show på Månefisken ved å imitere statsråden med uttrykket «Je er forbanna» og «Je er frustrert og forbanna», var det ihvertfall ikke inntektsskatten han var forbannet over.

NULL INNTEKTSSKATT: «Je er forbanna», sa Kjell Inge Røkke på Månefisken i 2009, men siktet ikke til inntektsskatten. Foto: Eivind Yggeseth

Enorme utbytter

Fremtredende skatteadvokater Finansavisen har vært i kontakt med påpeker at det Kjell Inge Røkke mest sannsynlig har gjort er å ta ut enorme utbytter fra selskapene sine i forkant av innføringen av utbytteskatt.

– Man kunne velge mellom å betale pengene inn i selskapet igjen som en fordring eller å skyte det inn som egenkapital, men da i form av overkurs ettersom dette kan tas ut uten kreditorvarsling, sier en skatteadvokat til Finansavisen.

Alle de superrike har etablert store rettigheter til skattefrie inntekter. Det gjorde de ved å ta ut store beløp i utbytte fra 2003 til 2005
Terje Hansen

Utbytte hadde vært skattefritt fra 1992 til 2005, men i mars 2004 ble det varslet at utbytte skulle beskattes fra og med ligningsåret 2006. Det var langt fra bare Kjell Inge Røkke som benyttet anledningen til å tømme selskapene sine.

Alle superrike

«Alle de superrike har etablert store rettigheter til skattefrie inntekter. Det gjorde de ved å ta ut store beløp i utbytte fra 2003 til 2005».

Men ingen skaffet seg et så stort buffer av skattefrie inntekter som Kjell Inge Røkke.

PROFESSORSKATT: NHH-professor Terje Hansen laget i 2009 en oversikt som viste at han betalte mer i inntektsskatt enn 34 av Norges 50 rikeste personer. Kjell Inge Røkke var en av dem. Foto: tomas alf larsen

«Disse utbyttene var skattefrie og ble skutt inn som ny aksjekapital. Det de har finansiert seg med er da tilbakebetaling av denne aksjekapitalen», uttalte professor Terje Hansen ved Norges Handelshøyskole til Finansavisen i 2013.

Ole Gjems-Onstad fremhevet i samme anledning at nøkkelen til å slippe inntektsskatt i de påfølgende årene lå i å la selskapet betale ut penger ved å nedbetale fordring til eieren samt å ta ut lavere utbytte enn skjermingsfradraget og ha høye inngangsverdier slik at man kan selge eiendeler uten gevinstskatt.

Det er kun et tidsspørsmål før han må begynne å ta ut utbytte
Skatteadvokat
HAR NØKKELEN: Professor i skatterett Ole Gjems-Onstad har på papiret nøkkelen til å slippe inntektsskatt, men Kjell Inge Røkke har klart det i praksis. Foto: Cecilie Owren

Må han snart betale?

Hvor lenge Kjell Inge Røkke vil kunne leve uten å rapportere inntekt vet trolig bare han selv og hans gode skatterådgivere.

– Flere og flere begynner nå å ha spist opp all den bufferkapitalen de tok ut før 2006, sier en skatteadvokat.

Han tror det vil måtte ta slutt før eller siden. For det er ikke slik at Røkke ikke betaler skatt. Hans enorme ligningsformue gjør at han i fjor måtte betale 158 millioner kroner i formuesskatt.

– Det er kun et tidsspørsmål før han må begynne å ta ut utbytte. For å betale 158 millioner i skatt må man ta ut over 200 millioner i utbytte.

Foreløpig har imidlertid Røkke enkelt kommet seg unna skattedirektøren når det gjelder inntektsskatt.

– Skatteligningen for 2018 er offentlig. Røkke betalte vel 158 millioner kroner i skatt, og var, i følge skattelistene, den nest største skatteyteren i Norge i fjor, sier Kjell Inge Røkkes pressetalsmann, Rolf Nereng.

– Utover det som er offentlig informasjon, har ikke Røkke noen kommentarer, sier Nereng.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker