Coronaviruset bekreftet i Norge – en person har testet positivt

For første gang er det nye coronaviruset påvist i Norge. En Tromsø-kvinne som nylig var i Kina, har testet positivt for viruset og holdes i hjemmekarantene.

TROMSØ: Folkehelseinstituttet kunngjorde onsdag kveld at en person i Nord-Norge har fått påvist smitte av det nye coronaviruset. Her er områdedirektør Geir Bukholm (t.v.) og avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: NTB Scanpix

Folkehelseinstituttet vurderer det imidlertid som svært lite sannsynlig at kvinnen utgjør en smitterisiko.

– Denne personen kom hjem fra Kina med fly. Ut fra en risikovurdering så ble den vurdert som én vi ville teste. Personen er nå testet og har testet positivt. Det er et svakt positivt resultat. Men det vurderes som svært lite sannsynlig at personen er smittefarlig, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NTB.

Onsdag viste en analyse et svakt positivt resultat, mens en tidligere analyse derimot var negativ.

– Analysemetoden er så følsom at den også kan påvise døde virus. For å være på den sikre siden er personen i hjemmekarantene, og personen følges nå opp av den lokale helsetjenesten, sa Vold.

Sporer opp mulige kontaktpersoner

Vold understreket at kvinnen er frisk og ikke har symptomer. Kvinnens hjemkommune, Tromsø, mottar nå bistand fra FHI.

Angående personer som kan ha vært ombord på samme fly som kvinnen, svarer Vold:

Råd for å forebygge virussmitte

Folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte av det nye coronaviruset:

 • Unngå å hoste og nyse direkte på andre. Man bør holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste og nyse i papirlommetørklær som kastes etterpå.
 • God håndhygiene er viktig. Vask hendene med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.
 • Munnbind anbefales ikke for friske personer. Dette gjelder ikke for personer i helsetjenesten, eller folk som har kontakt med person med bekreftet eller mistenkt infeksjon. Feilbruk forekommer ofte, og personer som bruker munnbind, tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke, kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.
 • Friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i område med vedvarende spredning av viruset, bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre luftveissymptomer) i 14 dager etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten – på telefon – ved symptomer.
 • Hvis du mistenker at du er syk med det nye coronaviruset: ta kontakt med fastlegen din eller legevakt på telefon 116117.

– Vi gjør en smittesporing og vurderer alle mulige kontakter, og vi vil følge opp det, sier hun.

Hun sier at eventuelle personer som likevel kan ha blitt smittet, vil kunne bli plassert i hjemmekarantene ut ifra individuelle vurderinger.

Isolasjon og karantene

Covid-19-viruset har den siste tiden spredt seg til mange europeiske land, og FHI kartlegger fortløpende områdene som er affisert på sine nettsider.

– Har man vært i disse områdene og utvikler symptomer i løpet av 14 dager, så skal man ringe legen for å få en vurdering og eventuelt testes. Og når man har blitt testes så skal man isoleres til et prøvesvar foreligger, sier overlege Siri Helene Hauge i FHI til NTB.

Covid-19-viruset

 • En ny type coronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina, en by med 11 millioner innbyggere, hovedstad i Hubei-provinsen.
 • Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.
 • Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke. Dødeligheten er trolig under 1 prosent, ifølge norske helsemyndigheter.
 • WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.
 • Frem til tirsdag 25. februar hadde 100 nordmenn blitt testet for viruset. Ingen har fått påvist smitte.
 • 26. februar bekreftes det første tilfellet av viruset i Norge hos en person i Nord-Norge som har vært i Kina. Personen er frisk og holdes isolert. Folkehelseinstituttet vurderer det som svært lite sannsynlig at vedkommende utgjør en smitterisiko.
 • Samme dag ba Folkehelseinstituttet norske helsemyndigheter forberede seg på en alvorlig epidemi.
Kilde: Folkehelseinstituttet, diverse nyhetsbyråer.

– Dersom prøven er positiv, vil man da få karantene, enten hjemme eller i isolasjon på sykehus, sier Hauge.

Smittet nordmann i Italia

Onsdag ble det også kjent at en nordmann bosatt i Firenze i Italia har testet positivt på det nye coronaviruset, og vedkommende er innlagt på sykehus med milde symptomer.

Tre nordmenn ble fredag hentet hjem fra virusrammede Wuhan i Kina, men dagen etter sa Helsedirektoratet at det ikke var funnet spor av coronasmitte hos de hjemvendte nordmennene.

Vold ønsker ikke å svare på om personen som nå er bekreftet smittet, var blant de tre nordmennene som ble hentet hjem fra Kina.

Frem til tirsdag var det tatt 100 prøver av nordmenn for covid-19-viruset uten at viruset var påvist.

Covid-19 i Europa

16 europeiske land har bekreftet smittetilfeller av virussykdommen covid-19. Oversikten omfatter også friskmeldte pasienter.

 • Italia: 400 smittet, 12 dødsfall
 • Frankrike: 18 smittet, 2 dødsfall
 • Tyskland: 17 smittet
 • Storbritannia: 13 smittet
 • Spania: 10 smittet
 • Russland: 2 smittet
 • Østerrike: 2 smittet
 • Kroatia: 2 smittet
 • Finland: 2 smittet
 • Sverige: 2 smittet
 • Belgia: 1 smittet
 • Sveits: 1 smittet
 • Hellas: 1 smittet
 • Nord-Makedonia: 1 smittet
 • Georgia: 1 smittet
 • Norge: 1 smittet
Kilde: AP