Pressebrief med statsministeren og helseministeren

Dagens koronatiltak blir forlenget til 13. april, kunngjorde statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse tirsdag.

VIDEREFØRER TILTAK: Justisminister Monica Mæland, statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie holft pressekonferanse om coronatiltakene tirsdag ettermiddag.  Foto: Heiko Junge

Det betyr at skolene og barnehagene blir stengt til over påske. Det gjelder også begrensningene på reiser og oppfordringene til å holde seg hjemme.

– Tiltakene ser ut til å bremse smitten, men vi trenger mer tid for å se hvilken effekt de har. Regjeringen har fastsatt en strategi for å begrense smittespredningen som innebærer at hver enkelt som er smittet maksimalt skal smitte én annen person. Da vil helsevesenet ha kapasitet til å hjelpe alle som trenger det, sier statsminister Erna Solberg.

Opprettholder hytteforbudet

Ifølge regjeringen bør man ikke være mer enn fem sammen i gruppe utendørs, og innendørs bør man holde minsy to meters avstand. 

«Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes», er blant de mange reglene som videreføres til etter påske.

– Skaff dere noen gode spill, lat som dere er på hytta, men bli hjemme, formaner statsminister Erna Solberg.

Disse tiltakene videreføres:

 • De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.
 • Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av dem som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.
 • Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt.
 • Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.
 • Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.
 • Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet videreføres med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge, ved grensen, videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Grensekontrollen på indre Schengen-grenser forlenges.
 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.
 • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand, holdes stengt.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende holder stengt.
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende holder stengt.
 • Forbudet mot opphold på hytter og fritidseiendommer opprettholdes.
 • Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.
 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes.