Folkets tillit til mediene er tilbake

Etter å ha nådd et bunnivå i fjor i kjølvannet av VGs sak om Trond Giske-dansingen, er tilliten til mediene nå på normalnivå igjen, ifølge en undersøkelse.

BUNNIVÅ: I fjor, like etter VGs sak om Arbeiderpartiets Trond Giskes dansing på Bar Vulkan, var det kun 72 prosent som svarte at de hadde enten stor eller noe tiltro til mediene generelt. Illustrasjonsfoto: Magnus Rørvik Skjølberg
Samfunn

Medieundersøkelsen, som er gjennomført av Nordiske Mediedager, viser at 85 prosent av befolkningen nå har enten stor eller noe tiltro til mediene generelt, skriver Medier24.

I fjor, like etter VGs sak om Arbeiderpartiets Trond Giskes dansing på Bar Vulkan, var det kun 72 prosent som svarte det samme.

Det er vanskelig å vite om økningen skyldes at det har gått et helt år, eller at det har noe med coronakrisen å gjøre, sier medieforsker Erik Knudsen ved Universitetet i Bergen.

– Undersøkelsen ble tatt opp helt i startfasen av coronakrisen, så vi har ikke noe empirisk belegg for å si at den har påvirket tiltroen til mediene, sier Knudsen.

medier
tillit
trond giske
dansevideo
nordiske mediedager
medietillit