Coronaopptur for mediene

Det er flere som har startet et abonnement under coronaperioden enn som har sagt opp, viser ny undersøkelse. 

ALDER HAR BETYDNING: Det er størst bevegelse blant de yngste, og størst stabilitet i den eldste aldersgruppen, viser Medietilsynets undersøkelse. Foto: Medietilsynet
Samfunn

10 prosent av befolkningen har sagt opp, eller vurderer å si opp, minst ett medieabonnement i forbindelse med coronautbruddet. Men 13 prosent har startet opp, eller vurderer å starte opp, minst ett medieabonnement. Det kommer frem gjennom en ny undersøkelse utført av Medietilsynet.

– MANGE SÅRBARE: Mari Velsand, direktør i Medietilsynet Foto: Medietilsynet

Annonsesvikt

– I en krisesituasjon har mediene en svært viktig rolle, både når det gjelder å formidle viktig informasjon, få fram ulike syn og stille kritiske spørsmål. Når vår undersøkelse viser at flere har startet enn sagt opp et medieabonnement i forbindelse med coronakrisen, underbygger det medienes betydning i en slik situasjon, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Til tross for flere abonnementer er det fortsatt mange aviser opplever store inntektsfall på grunn av svikt i annonseinntektene etter coronautbruddet. 

– Det gjør mange aviser spesielt sårbare i kriser som den vi er inne i nå, sier Velsand.

I undersøkelsen til Medietilsynet svarer 4 prosent at de har statet et avisabonnement. Like mange som har startet et abonnement på en strømmetjeneste. I motsatt ende har 3 prosent sagt opp abonnementet på en strømmetjeneste, mens 2 prosent har sagt opp avisabonnementet sitt. 

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar for Medietilsynet den første uken i april, og 1.375 personer svarte på undersøkelsen.