Tidenes oppgang i forbrukertilliten

Aldri før har forbrukertilliten vokst så mye som den har gjort den seneste måneden. 

MER SHOPPING: Folk har fått et mer positivt syn på egen økonomi i løpet av den seneste måneden.  Foto: Dreamstime
Samfunn

De seneste ukene har det vært et markant stemningsskifte i befolkningen. I takt med lettelser i restriksjoner for å bekjempe pandemien, har også forbrukertillitindeksen (CCI) økt kraftig fra april til mai, viser tall målt av Opinion. 

CCI har faktisk aldri økt så mye fra en måned til en annen.

Rekordopptur etter rekordnedtur

Fra april til mai går CCI fra minus 13,3 poeng til minus 4,4 poeng. Noe som er den sterkeste økningen i forbrukertilliten fra en måned til annen som er målt siden 2007. Oppturen kommer etter tidenes nedtur fra februar til mars, da den gikk fra minus 2,6 poeng til minus 10,4. Før den falt videre til minus 13,3 poeng i april, som er det laveste forbrukertillitsindeksen har målt.

Likevel er tallene for mai oppløftende, siden alle de fire indikatorene som utgjør CCI øker kraftig fra april til mai. Aller sterkest økning har tilliten til landets økonomi om 12 måneder, etterfulgt av sannsynligheten for å kjøpe større forbruksgoder om 12 måneder. 

Forbrukertillitsindeksen (CCI)

  • Consumer Confidence Index (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land.
  • CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes vurdering av husholdningens økonomi nå og om 12 måneder, forventninger til landets økonomi om 12 måneder og husholdningens kjøp av større forbruksgoder om 12 måneder.
  • Resultatene er basert på månedlige landsrepresentative utvalg (1.000 intervjuer, 18 år og eldre).
  • Undersøkelsen gjennomføres månedlig, feltperioden for maimålingen er 12.–18. mai.

Positiv til egen økonomi

– Den positive endringen for CCI-indikatorene bidrar også til at den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av bil, bolig, større forbruksvarer og oppussing kommende 12 måneder øker markant i mai. I april var kjøpsindeksen lavere enn den var både under finanskrisen og i den ganske lange perioden etter oljeprisfallet i juni 2014, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion. 

Tilliten til egen økonomi om 12 måneder går fra negativ til positiv, noe som vil si at det nå er flere som tror egen økonomi vil være bedre enn dårligere om ett år. 25 prosent av de som svarte sier at de tror husholdningens økonomiske situasjon vil være litt eller mye bedre om 12 måneder, sammenlignet med i dag, mot 16 prosent i april. Mens 19 prosent tror den vil være litt eller mye dårligere.