123 nye coronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 11.746 coronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 123 meldte tilfeller siste døgn.

SMITTET: Antall smittetilfeller de to siste dagene er nå på 225. Foto: NTB Scanpix
Samfunn

De siste to dagene er økningen på 225 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

I alt 14 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom, ifølge onsdagens tall. Det var samme dag registrert til sammen 264 døde som følge av sykdommen.

(©NTB)

coronavirus
covid-19
Nyheter
Samfunn