Nobels fredspris går til Verdens matvareprogram

Nobels fredspris går til Verdens matvareprogram, kunngjorde Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen fredag formiddag.

LEDER AV NOBELKOMITEEN: Berit Reiss-Andersen. Foto: NTB
Samfunn

Organisasjonen får fredsprisen for sin innsats i kampen mot sult, for sine bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt.

Verdens matvareprogram er verdens største humanitære organisasjon for bekjempelse av sult og for fremming av matsikkerhet.

I 2019 hjalp Matvareprogrammet nær 100 millioner mennesker i 88 land som var rammet av akutt matmangel og sult.

Prisen deles ut i Universitetets aula den 10. desember.