Eirik Jensen klager Norge til Strasbourg

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen klager Norge inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Publisert 6. mai 2021 kl. 18.22
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 84 ord

Han har anført brudd på artikkel 6 og 6.3 som omhandler retten til rettferdig rettergang.

– Jeg mener det er flere mangler ved etterforskningen. Måten Spesialenheten har etterforsket saken på er under enhver kritikk. Jeg har jobbet med dette i 26 år og vet hva jeg snakker om, sier Jensen til Nettavisen.

Jensen ble i juni i fjor dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og brudd på grove narkotikaforbrytelser i den mye omtalte Cappelen-saken.

I november avviste Høyesterett Jensens anke, og dommen er dermed rettskraftig.