SKIPSDÅP I SØR-KOREA: Arne Fredly (t.v.) og adm. direktør Erik A. S. Frydendal ved dåpen av «Hunter Alta» på Daewoo-verftet. I midten verftets toppsjef Sung-Geun Lee. Foto: Hunter Group

Fredriksen bedre enn banken for Fredly

Hele Arne Fredlys VLCC-flåte kan ende opp hos Ship Finance og John Fredriksen.

Fredlys Hunter Group beholder oppsiden dersom skipsverdiene stiger og det blir aktuelt å selge.

– Dette er en win-win-situasjon for begge parter, sier Ship Finance-sjefen Ole B. Hjertaker til Finansavisen.

TENKER KONSOLIDERING: Skipsreder John Fredriksen ønsker å utvide Frontlines eksisterende flåte av store råoljetankskip i 300.000-dødvekttonnsklassen. Nå har Ship Finance kjøpt tre av Hunter Groups syv skip, og antallet kan øke til syv. Foto: Iván Kverme

Fredag morgen før Oslo Børs åpnet kom meldingen om at Arne Fredlys tankrederi Hunter Group selger tre av sine syv 300.000-tonnere som er under bygging på Daewoo-verftet i Sør-Korea til Fredriksens skipseiende selskap Ship Finance International.

Transaksjonen til 180 millioner dollar – 60 millioner dollar pr. skip – er kombinert med en avtale om fem års tilbakeleie av fartøyene, samtidig som Hunter har kjøpsopsjoner i leieperioden.

HAR TILGANG PÅ FINANSIERING: Ship Finance-sjefen Ole B. Hjertaker mener avtalen med Hunter Group er en win-win-situasjon for begge parter. Foto: Iván Kverme

Mer attraktivt enn bank

Basert på informasjonen Hunter og Ship Finance oppgir i sine børsmeldinger fredag vil en pris på 60 millioner dollar for hvert av skipene indikere en såkalt bareboat-rate på 18.500 dollar pr. skip pr. dag gitt at raten er like for hele perioden.

Tillagt bemanning og drift betyr det at Hunter får en break-even for å dekke alle kostnadene på cirka 25.700 dollar dagen i fem år for hvert av de tre skipene dersom man antar at raten er lik for hele perioden.

– Denne løsningen er et bedre alternativ for oss enn tradisjonell bankfinansiering av flåten på grunn av den økte fleksibiliteten og høyere belåningsgrad, sier Hunters adm. direktør Erik A. S. Frydendal.

– Dette er et eksempel på hvordan man kan skape merverdi i et litt nytt finansieringslandskap der bankene ikke er tilstede på samme måte som før. Vi har en helt annen tilgang på kapital enn et rederi med et begrenset antall skip. Ship Finance har en stor balanse og en trackrecord som gjør at vi kan finansiere avtalen med Hunter og sikre gode betingelser, sier Hjertaker.

Hunter Group hadde fått tilsagn om langtidsfinansiering i form av lån på 52,5 millioner dollar pr. skip, men det har selskapet valgt å takke nei til.

KLAR FOR RÅOLJEFART: «Hunter Alta», her ved Daewoo-verftet hvor serien av råoljetankskip som Hunter Group har bestilt bygges. Det første fartøyet leveres neste mandag. Foto: Daewoo

Tre blir syv?

Trolig er det bare et tidsspørsmål før samarbeidet mellom Ship Finance og Hunter Group utvides til å omfatte hele Hunter-flåten med syv søsterfartøyer.

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Frydendal.

Det samme svarer Ship Finance-sjefen Ole B. Hjertaker, som imidlertid tilføyer at selskapet gjerne gjør nye forretninger både med Hunter Group og andre shippingselskaper som trenger finansiering.

– For oss er dette core business. Vi har en størrelse som gjør at vi kan finansiere store skipskjøp i en periode der flere banker er blitt mer tilbakeholdne med å låne ut penger til shipping, sier Hjertaker.

Tankrederiet Frontline er et søsterselskap av Ship Finance og kontrolleres i likhet med dette av skipsreder John Fredriksen. Driftsselskapet Frontline Management har egen befraktningsavdeling som tar hånd om den kommersielle driften av Frontlines egen flåte.

«Ingen bindinger»

Det er naturlig å anta at partene også har diskutert muligheten for at Frontline skal forestå befraktningen av Hunters skip.

– Det har jeg ingen kommentar til. Men det foreligger ikke bindinger i noen som helst retning i forhold til Fredriksen-systemet ut over denne avtalen om salg og tilbakeleie av skip, sier Frydendal.

– Dere må snart beslutte hvem som skal stå for den kommersielle driften?

– I og med at vi tar levering av det første skipet mandag om en uke, 16. september, sier det seg selv at en slik beslutning er nært forestående, svarer Frydendal.

Om Frontlines kandidatur som kommersiell driftsoperatør for Hunter-flåten sier Hjertaker:

– Vi er et uavhengig selskap og kan ikke stille den typen betingelser til dem vi forhandler med om kjøp av skip, sier Ship Finance-sjefen.

Hunter Group har tidligere avtalt med OSM Group i Arendal om å ta hånd om bemanning og teknisk drift av nybyggene.

Kom best ut

Avtalen som ble offentliggjort fredag gjelder søsterskipene «Hunter Atla», «Hunter Saga» og «Hunter Laga».

Prisen ligger vesentlig under resalgsprisen Fredly-selskapet oppnådde ved salget av et søsterskip til en ekstern kjøper for 98 millioner dollar.

Men sett fra Hunters side er Ship Finance-løsningen mer attraktiv enn bankfinansiering fordi selskapet får frigjort 7,5 millioner dollar mer pr. fartøy enn om man hadde takket ja til banklånet.

– Ut fra en totalvurdering kom denne avtalen best ut, sier Hunter Group-sjefen.

– Vi ser ikke for oss ytterligere behov for egenkapital. Og tilbakekjøpsavtalen betyr at vi beholder full fleksibilitet og har muligheten til videreselge skipene dersom vi mener det er det beste for våre aksjonærer. Dette er en god avtale for selskapet og for våre eiere, sier Frydendal.

Om prosessen som ledet frem til avtalen sier Hjertaker:

– Vi har snudd oss rundt veldig raskt her og fått dette på plass på ekstremt kort tid. For oss gir dette en kjempegod risikojustert avkastning.

Hvis Ship Finance også ender opp med å kjøpe de gjenværende fire Hunter-skipene vil det skipseiende selskapet i Fredriksen-gruppen komme opp i en totalflåte på 96 skip og rigger. Fra før av eier Ship Finance tre Very Large Crude Carriere som er utleid til Frontline.

Positiv til konsolidering

– Jeg er veldig positiv til konsolidering i tankfarten. Vi snakker med alle, men det er ikke noe konkret å melde foreløpig, sa Arne Fredly til Finansavisen sist lørdag.

I forrige uke sa John Fredriksen at han planlegger ny milliardhandel i tank gjennom Frontline. Om Hunter var et av alternativene var ikke kjent, men Kepler Cheuvreux-analytiker Petter Haugen har tidligere uttalt at både Hunter og Okeanis Eco Tankers bør være interessante oppkjøpskandidater for Frontline.

– Både Hunter og Okeanis passer godt for Frontline. Begge prises under verdijustert egenkapital, begge har i all hovedsak store skip som passer Frontlines profil godt, og begge har flåter av en størrelse som ikke skal by på særlige problemer for Frontline å integrere, hverken finansielt eller operativt, sa Haugen tidligere i sommer.

Ved 14-tiden fredag var Hunter-aksjen opp 1,5 prosent til 3,73 kroner, mens Frontline steg 4,74 prosent til 77,30 kroner. Torsdag kveld norsk tid sluttet Ship Finance-aksjen opp 1 prosent til 14,40 dollar på New York Stock Exchange.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også