DATTER GIR FINANSIERING: Jinhui Shippings heleide datter Jinhui Finance (Hong Kong) låner ut 10 millioner dollar totalt. Foto: Jinhui

Jinhui Shipping låner bort 90 millioner

Utlånene, til to shippingselskaper, har pant i to skip.

Det Oslo Børs-noterte, Hong Kong-baserte tørrlastrederiet Jinhui Shipping and Transportation har meddelt at Jinhui Finance (Hong Kong), et heleid datterselskap, har inngått to låneavtaler med to ulike låntagere.

De to låntagerne har imidlertid samme eier og er begge registrert på Marshalløyene, og begge opererer innen skipseierskap og befraktning.

Samlet er lånene på 10 millioner dollar, snaut 90 millioner kroner.

7 + 3 med pant

Den ene låneavtalen er inngått med den ene låntageren og gjelder et femårig lån på 7 millioner dollar. Denne ble inngått onsdag. Lånet har en rente på 8 prosent pr. år.

Den andre avtalen ble inngått med den andre låntageren 12. august. Her er det snakk om et treårig lån på 3 millioner dollar, også dette med en årlig rente på 8 prosent.

Lånene har pant i to skip de to låntagerne eier. Skipene er verdsatt til rundt 11 og 7 millioner dollar.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også