Avance Gas har steget 155 prosent i år - Pareto Securities øker kursmålet og sier kjøp

KJØP MER: Pareto Securities mener du skal øke eksponeringen mot LPG-sektoren. På bildet: LPG-skip. Foto: Kaare Martin Granerud

På tross av at LPG-aksjene på Oslo Børs har gått som en kule i år, tror Pareto Securities at det er mer å gå på.

LPG-aksjene på Oslo Børs, Avance Gas og BW LPG, har gått som en kule og vært blant vinnerne på børsen i år. Førstnevne har steget 155 prosent siden nyttårsrakettene føyk i været, og sistnevnte har klatret 93 prosent (inkludert utbytte) i samme periode.

Mandag er Pareto Securities ute med en oppdatering på sektoren.

Ifølge meglerhuset er det blant annet den enorme LPG-veksten i USA som har vært bakenforliggende til rate-boomen i 2019.

«Sjøbåret LPG-handel (propan og butan) har vært relativt flatt på om lag 22 millioner tonn per kvartal fra tredje kvartal 2015 til første kvartal 2018. Siden har vi sett enorm vekst til omkring 28 milloner tonn i tredjekvartal 2019. USA står bak 60 prosent av denne volumveksten, noe som naturlig nok har boostet tonnmil dramatisk», skriver meglerhuset.

Saudi-Arabia er storeksportør av LPG og Pareto bemerker at propan-prisene steg markant mandag som følge av droneangrepene mot to oljeinstallasjoner i landet. Markedet er åpenbart bekymret for tilgjengeligheten av saudiarabisk LPG siden lagringskapasiteten i landet er svært begrenset, skriver Pareto.

Rate-estimatene for fjerdekvartal økes fra 25.000 til 35.000 dollar om dagen, men estimatene holdes uendret for 2020 og 2021 på henholdsvis 30.000 og 32.500 dollar om dagen. De reviderte estimatene gjør at meglerforetaket regner seg frem til en verdijustert egenkapital (NAV, 2019E) på 42 og 57 kroner for henholdsvis Avance Gas og BW LPG.

Kursmålene flyttes fra 35 til 38 kroner for Avance Gas og fra 52 til 54 kroner for BW LPG. Kjøpsanbefalingen for begge aksjene opprettholdes.

Meglerhuset ser dermed størst oppside i Avance Gas, som handles til den største rabatten på NAV.

Avance Gas stiger 3,78 prosent til 31,55 kroner, og BW LPG klatrer 2,19 prosent til 49,54 kroner.