Snudde om godsoverføring

Regjeringen gjør helomvending og bevilger 50 millioner kroner til incentivordningen for godsoverføring fra land til sjø.

FORNØYD: Rederiforbundets adm. direktør Harald Solberg. Foto: Kilian Munch/Rederiforbundet
Shipping

Denne ordningen sto i fare for å bli avviklet etter at den ble fjernet i forslaget til revidert nasjonalbudsjett i mai.

– Vi er glade for at regjeringen viderefører en ordning som styrker sjøtransportens konkurransekraft og stimulerer til at en større andel av godset kan fraktes sjøveien. Det vil gi mindre klimautslipp og bidra til mindre trafikk og slitasje på veiene, sier adm. direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

Han viser til at sjøtransporten er den soleklart mest energieffektive og klimavennlige transportformen. Overføring av gods fra landeveien til sjøveien vil redusere klimautslippene tilsvarende 40 – 70 prosent.

Incentivordningen ble introdusert i 2017 som et tiltak for å styrke sjøtransportens konkurransekraft og bidra til å oppfylle målet om å overføre mer gods fra norske veier til sjø. Tiltaket skulle bidra til at det kunne opprettes nye ruter og sjøtransporttilbud.

Det ble i 2017 gitt 93 millioner kroner i tilsagn om støtte under ordningen og i 2018 ytterligere 70,4 millioner kroner. Til sammen skulle disse to utlysningsrundene bidra til å flytte 4,5 millioner tonn gods fra vei til sjø.

Incentivordningen ble avgjørende for Color Lines satsing på økt trailerfrakt mellom Oslo og Kiel. I januar seilte roll on/roll off-skipet «Color Carrier» sin første tur i rederiets nye godsrute fra Oslo til Kiel i Tyskland.

I fjor høst avgjorde Kystverket at Color Line fikk 33,8 millioner kroner til den nye linjen. Totalt vil det kunne overføres 1,4 millioner tonn gods i løpet av støtteperioden på tre år.

Rederiforbundet karakteriserer regjeringens forslag om å bevilge 55 millioner kroner til utviklingen av Ocean Space Centre som et viktig første steg på veien mot realisering av et verdensledende kompetansesenter for havnæringene.

– Dette er et viktig bidrag for å sikre at Norge kan lykkes i overgangen til nullutslipp-samfunnet, sier Solberg i en kommentar til statsbudsjettet.

rederiforbundet
statsbudsjettet 2020
Nyheter
Shipping
Politikk