Spetalens tankyndling innløser «kompis-opsjoner» med hovedeieren

VELVILLIG HOVEDAKSJONÆR: OET har valgt å løse inn Ioannis Alafouzos' svært hyggelige opsjonstilbud for selskapet. I tillegg får selskapet rentefri betalingsutsettelse fra samme mann. Investor Øystein Stray Spetalen er storaksjonær i tankrederiet. Foto: Eivind Yggeseth
Shipping

OET har valgt å løse inn opsjoner på to suezmaxer med Ioannis Alfouzos, som er styreleder i selskapet.

Suezmaxene, på 158.000 dødvektstonn, er av ECO-design og vil ha scrubbere installert etter levering fra Hyundai Samho Heavy Industries i august 2020.

Opsjonene har vært gratis for OET og Suezmaxene vil erverves til Alfouzos' pris på 64,5 millioner dollar per skip. Med en prislapp (resale) på nybygg høyt på 60-tallet, og markedspris på nye ordre med tidligst mulig levering (2021) midt på 60-tallet (eks. scrubber), så vil innløsningen være innvannende for aksjonærene, særlig i dagens marked.

Hva gjelder finansieringen skriver selskapet at de har fått sterke indikasjoner på finansiering før og etter levering, med høy giring til lav finansieringskost, fra ledende finansielle institusjoner.

I tillegg har OET og Alafouzos-kontrollerte Glafki Marine Corp. blitt enige om å forlenge forfallsdatoen på en kredittfasillitet på 15 millioner dollar, som står uberørt på nåværende tidspunkt, med seks måneder til desember 2020.

I tillegg har partene blitt enige om at 10 prosent av vederlaget, tilsvarende snaue 13 millioner dollar, kan betales når OET måtte ønske, men før utgangen av september 2021. OET vil ikke måtte betale renter.

Styret i OET skriver mer enn en gang i meldingen at det ikke vil bli nødvendig å hente mer egenkapital som følge av innløsningsbeslutningen.

OET har 15 tankskip - alle med scrubbere - hvorav åtte VLCCer. Halvparten av VLCC-flåten er på lange kontrakter med Koch, som sammen med en sterk hovedeier sikrer selskapet høy giring men lav finansieringskost (3,60 prosent gjennomsnittlig rentemargin med mulighet for loan-to-value på opptil 75 prosent).

Øystein Stray Spetalen og Martin Mølsæters First Generator er store aksjonærer i tankrederiet.

OET-aksjen klatrer 3,78 prosent til 96,00 kroner på børs.