John Fredriksens tanksjef: – En perfekt storm

Tankmarkedet er sterkere enn på mange år og ratene er i ferd med å nærme seg 300.000 dollar dagen. Det blir svært god butikk for rederiene.

PENGEMASKIN: John Fredriksens Frontline er et av rederiene som nå sitter i førersetet i det brennhete tankmarkedet. Her VLCC-en «Front Earl». Foto: Japan Marine United

– Vi er midt i en perfekt storm akkurat nå. VLCC-ratene, som nærmer seg 250.000 dollar pr. dag, er drevet av faktorer som utvidelsen av USAs sanksjoner mot Iran til å inkludere selskapet Cosco og enkelte aktørers svartelisting av skip som har seilt på Venezuela det siste året. Det har sendt markedet i vill galopp, sier John Fredriksens tanksjef Robert Hvide Macleod til Finansavisen.

– Men dette er fyrstikken som tenner et tankmarked som har sett fundamentalt sterkere ut drevet av USA-eksport, lavere flåtevekst, den største raffineriveksten verden har sett på 40 år og IMO 2020, sier Frontline-direktøren.

– Dette er viktig å påpeke da det er grunnen til at vi tror vi har startet en syklus med sterke tankrater. Det er ikke kinesiske Cosco og Venezuela som driver dette, sier Hvide Macleod, som tror de fundamentale årsakene gjør at dette ikke blir kortvarig.

NYTER OPPGANGEN: Tankmarkedet når stadig nye høyder til stor glede for rederne. – Vi er midt i en perfekt storm akkurat nå, sier Frontline-direktør Robert Hvide Macleod. Foto: Iván Kverme

Grundig varslet

I rapportene for første og andre kvartal var han og Frontline-styret tydelig på at markedet ville bli betraktelig bedre i andre halvdel av 2019. Det viser seg nå å slå til, med stadig nye meldinger om rekordrater.

Hvide Macleod er imidlertid usikker på hvor lenge ratene kan holde seg på disse nivåene:

– Sist vi var på disse høydene var i 2004 og 2007. Men vi er relativt trygge på at når korreksjonen kommer, så vil ratene stabilisere seg på et langt høyere nivå enn vi har sett siste år.

– Frontline er veldig godt posisjonert til å kapitalisere på denne volatiliteten, noe som også vil bli reflektert i våre resultater mot slutten av året, sier han.

– Er det blitt slik at  befraktere nå henvender seg til dere og spør om å få leie skip, mens mønsteret normalt er at rederiene byr inn skip til befrakterne?

–  Markedsdynamikken har naturlig nok endret seg siden markedet plutselig er nær utsolgt for skip. De økonomiske konsekvensene for et oljeselskap ved ikke å få olje frem til en kunde eller et raffineri er så store at fraktkostnaden blir underordnet. Da det er 12–13 år siden vi har hatt en lignende situasjon er det befraktere der ute som aldri har opplevd dette i sin karriere, sier Hvide Macleod.

Om Frontlines inntjening i dette markedet sier han:

– Vi har svært lave cash break-even nivåer og tjener 22 millioner dollar for hver 1.000 dollar ratene stiger ut over disse nivåene.

«Very Large Cash Carrier»

VLCC-ene lever dermed for alvor opp til kallenavnet sitt; «Very Large Cash Carrier», og for rederne, som gjerne har en «break even» på rundt 25.000 dollar dagen, vil pengene renne inn etter hvert som transportene gjennomføres de nærmeste tre-fire-fem månedene.

Snittratene for de store råoljetankskipene, VLCC-ene (Very Large Crude Carriers), passerte onsdag 130.000 dollar per dag, og på enkelte rundreiser var det snakk om rater på mer enn 150.000 dollar, ifølge Clarksons Platou Securities. Torsdag var tallet oppjustert til 183.000 dollar. Og siden har inntjeningen bare steget videre.

«Som et resultat beveger befrakterne seg fremover i tid datomessig for å sikre seg tonnasje, noe som gir drivstoff til et allerede glødende hett marked», skriver skipsmeglerhuset Fearnleys i sin ukentlige markedsrapport. Videre påpekes det at fallende bunkerspriser vil bidra ytterligere.

«Kort sagt, en perfekt storm», konstaterer meglerhuset.

Senioranalytiker Jørn Bakkelund i Clarksons Platou viser til at det fredag var inngått en kontrakt om en råoljelast som skal fraktes fra Den arabiske gulfen (AG) til Japan til Worldscale 280, som tilsvarer nær 280.000 dollar pr. dag.

Befrakteren har riktignok noen forbehold slik at kontrakten ennå ikke er endelig bekreftet.

– Men dette viser styrken i fraktmarkedet akkurat nå. At VLCC-markedet kan gå til 250.000 dollar dagen er det ingen tvil om i øyeblikket, sier Bakkelund.

Snittinntjeningen vektet etter de forskjellige rutene viser at det denne uken ble inngått nye lastekontrakter for VLCC-ere til 164.400 dollar pr. skip pr. dag. Tilsvarende var det vektede snittet for suezmax-tankere 136.700 dollar.

Stor usikkerhet

Selv om tankmarkedet omtrent blir hetere for hver time som går, og både meglere og analytikere synes å gå tomme for ord som kan beskrive situasjonen, er det heller ingen tegn til at markedet skal falle kraftig den nærmeste tiden.

– Uten tvil er det USAs Office of Foreign Assets Control og boikotten av deler av Cosco-flåten som har trigget den fantastiske rateoppgangen vi har sett. På den annen side har vi gjennom 2018 og 2019 pekt mot en tilstramning i markedet som følge av fundamentale forhold. VLCC-inntjeningen hadde allerede mer enn doblet seg fra i sommer til 35-40.000 dollar pr. skip pr. dag i slutten av september da sanksjonene ble annonsert, sier analysesjef Sverre Bjørn Svenning i Fearnresearch.

Han viser også til at synkende leveringer av nybygg, skip som midlertidig er ute av drift på grunn av installering av scrubbere og sesongmessig økt etterspørsel er de umiddelbare faktorene som har drevet og driver en oppgang.

Fearnleys har ikke endret sine forventninger til 2019 eller 2020/21 da meglerhuset mener de siste ukenes oppgang i stor grad er drevet av psykologi.

– Markedet er preget av stor usikkerhet med tanke på både Midtøsten-situasjonen og i tillegg handelskrig, sier Svenning.