Ny variabel time charter for Trøims 2020 Bulkers

NY TC: 2020 Bulkers har sluttet en time charter for Bulk Shanghai som leveres fra verft i november. På bildet: Magnus Halvorsen, CEO i 2020 Bulkers. Foto: Iván Kverme

Tørrlastrederiet 2020 Bulkers har inngått en time charter for Bulk Shanghai med et helkontrollert datterselskap av Glencore.

Skipet, en Newcastlemax på 208.000 dødvektstonn med levering i november, vil bli leid ut på en 11-13 måneders charter fra november på en indekslinket rate.

Bulk Sandefjord, en annen Newcastlemax eid av 2020 Bulkers, oppnådde 34,5 prosent premie på referanseindeksen Baltic 5TC index i september.

Den nye kontrakten innebærer resultasplitt for ekstra inntjening relatert til skipets scrubber.

2020 Bulkers har - på vannet eller i bestilling - åtte Newcastlemaxer som leveres før mai 2020. Alle skipene har scrubber, og selskapet har som mål å betale månedlige utbytter.

Tor Olav Trøim er største aksjonær i rederiet.

Aksjen handles uendret til 82,00 kroner per aksje på Oslo Børs.